Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Hasící prášky

Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. První zařízení, které pomocí oxidu uhličitého vrhlo hasicí prášek do ohně vzniklo už v roce 1912. Od té doby hasicí prášky prodělaly značný vývoj s ohledem např. na jejich hydrofobizaci, zmenšování částic, nebo univerzální hasicí účinnost. Hasicí prášky se hlavně používají jako náplň v přenosných hasicích přístrojích nebo ve velkých práškových a kombinovaných hasicích automobilech, kde průtok práškovými proudnicemi se pohybuje od 5 – 40 kg hasicího prášku za jednu sekundu. Přes velmi dobrou hasicí účinnost se hasicí prášky řadí mezi méně používané hasiva.

Hasící pěny

Hasicí pěny jsou po vodě druhou nejčastěji používanou hasební látkou. V dnešní době jsou hlavně využívány všude tam, kde jistá rizika představují hořlavé kapaliny a to jak při jejich výrobě, skladování nebo přepravě. Hasicí pěny jsou důležitou hasební látkou také ve všech průmyslových odvětvích, při letecké přepravě nebo pro hašení lesních ploch. Jelikož pěnidla, věcné prostředky a agregáty pro výrobu hasících pěn mají dnes k dispozici všechny jednotky požární ochrany, je velice důležité, aby hasiči měli nezbytné znalosti o výrobě a užití hasicích pěn a byli schopni toto hasivo efektivně nasadit v boji s požáry.

Hasební látky

Tematický blok hasební látky obsahující deset různých podtémat si klade za cíl předložit základní informace o teorii hoření, teorii hašení, principech hašení,
o základních hasebních látkách, jednoduchých hasebních prostředcích
a v neposlední řadě se také zmíní o kultuře hašení. Abychom mohli úspěšně uhasit jakýkoliv požár, musíme se umět orientovat v problematice základních hasebních látek, mezi něž patří voda, hasicí pěna, hasicí prášky, hasební látky v plynném skupenství (inertní plyny) a halogenderiváty uhlovodíků (halony). Žádná z těchto hasebních látek není univerzální, s ohledem na jejich vlastnosti a nevhodnému použití by mohlo dojít k neúměrným škodám na majetku, životnímu prostředí, také k nežádoucímu rozšíření požáru ale hlavně k ohrožení životů hasičů, proto je třeba se seznámit, ale hlavně porozumět problematice běžně používaných hasebních látek.

Technická služba

Technická služba (dále jen "TS") na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

v organizačním řízení

Chemická služba - řády, vybraná témata

Chemická služba - obecně:

Stránky