Výpočet SaP pro hašení vodou - určení Sp a Sh | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dokumentace zdolávání požáru - Výpočet sil a prostředků

Výpočet SaP pro hašení vodou - určení Sp a Sh

Sp-   Plocha požáru je kolmý průmět povrchu hořících látek nebo kapalin na podlahu místnosti nebo povrch terénu. Patří mezi základní parametry požáru, neboť charakterizuje rozvoj požáru a slouží jako výchozí údaj při výpočtu sil a           prostředků.

 

Sh -   Plochou hašení se rozumí část plochy požáru, na kterou je v daný moment dodávána hasební látka. Je závislá právě na ploše požáru a na přijaté taktice jednotek požární ochrany.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Plocha požáru, plocha hašení, rádius požáru, doba volného rozvoje požáru, fronta hašení, hloubka hašení.

Informační zdroje:

  • Miloš Kvarčák Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum 6. 1. vydání, 1998, 232 s.
  • Michail Šenovský Základy požární taktiky. Sylabus. Vydalo SPBI. 3. rozšířené vydání, 2001, 85 s.
  • Ing. Zdeněk Hanuška Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM. 2. opravené a doplněné vydání, 1996, 78 s.
  • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Konspekty odborné přípravy jednotek PO; Konspekt 1-1-11 Požární taktika; Základy požární taktiky; Odhad sil    a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 6 s.