Praktické příklady provedení dálkové dopravy vody | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Dálková doprava vody

Praktické příklady provedení dálkové dopravy vody

Tato prezentace doplňuje, předchozí prezentace dálkové dopravy vody o příklady cvičení. Jedná se o cvičení zpracovaná a provedená na dálkovou dopravu vody hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Cvičení a jeho plán, zdroj vody, dopravní vedení, rozmístění jednotek a jejich činnost, úseky.

Studijní literatura:

  • Filip Kozel – cvičení dálková doprava vody
  • Bc. Jaroslav Mikoláš DiS. – společné cvičení v dálkové dopravě vody
  • DVD SDH Nové Dvory – Rekord v dálkové dopravě vody