Kultura a efektivita hašení | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Kultura a efektivita hašení

Charakteristické nejen pro současnou dobu je rozvíjející se tržní ekonomika,  růst hodnoty původních, zrekonstruovaných i nově postavených objektů a majetku soukromého i společného. V případě vzniku požáru či jiné mimořádné události to znamená i narůstající výši škod. Budování velkých obchodních  a průmyslových komplexů, výstavba společenských, kulturních center a obytných budov, kde se stále zvyšuje podíl hořlavých látek, zvyšuje také v těchto objektech riziko vzniku požáru, jeho rychlé šíření a ohrožení osob. V souvislosti s výše uvedeným je zapotřebí se také zabývat problematikou související s kulturou a efektivností prováděných hasebních zásahů. Tak jako v jiných případech i zde může lidský činitel (zasahující hasič) mnohé ovlivnit a to jak pozitivním, tak také negativním způsobem.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

kultura hašení, efektivita, škoda, hasební zásah, hadice, proudnice, průtok, typ proudu, hašení, hospodárnost, chránit, hodnota

Interní informační zdroje:

  • Bojový řád jednotek požární ochrany
  • Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany