Technická služba | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů

Technická služba

Technická služba (dále jen "TS") na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

v organizačním řízení

  • zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků TS a poskytuje podporu ostatním jednotkám PO při udržování provozuschopnosti prostředků TS,
  • usměrňuje po odborné stránce činnost TS v jednotkách PO v rámci své územní působnosti,
  • podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata odborné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod. pro přípravu na mimořádné události zaměřené na použití prostředků TS,
  • vede evidenci a v platných termínech provádí kontroly prostředků TS,

v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO při mimořádných událostech s použitím prostředků TS.