Práce na vodě a ledu | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Práce na vodě a ledu

Prací na vodě jsou všechny činnosti prováděné jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) při práci na plavidlech a ve vodě nebo v její blízkosti, pokud hrozí nebezpečí pádu do vody, s výjimkou práce pod vodou (potápěčské činnosti).

Prací na zamrzlých hladinách (dále jen „práce na ledu“) jsou všechny činnosti prováděné jednotkou PO při práci na zamrzlé hladině vodních ploch a toků, s výjimkou práce pod zamrzlou hladinou (potápěčské činnosti).

Jednotka PO provádí práci na vodě a ledu na základě rozhodnutí velitele zásahu.
Postupy při práci na vodě a ledu jsou konkretizovány metodickými listy bojového řádu jednotek PO a konspekty odborné přípravy. Před zahájením práce upřesní velitel zásahu vůdci plavidla (veliteli jednotky) nebo zasahujícím hasičům postup dle situace na místě zásahu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 43/2013 ze dne 20. září 2013, k činnosti jednotek požární ochrany při práci na vodě a zamrzlých hladinách.

Pravidelná odborná příprava pro práci na vodě a zamrzlých hladinách se organizuje a provádí minimálně v rozsahu osnovy uvedené v části 8 přílohy č. 1 k pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, ze dne 20.12.2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Pravidelnou odbornou přípravu příslušníků vedou absolventi specializačních kurzů Vůdce malého plavidla a Práce v divoké vodě a postupují přitom podle příslušných konspektů odborné přípravy (1-2-05-1 až 4).

Určení členové dobrovolných jednotek absolvují kurz Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO.