E-learning SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

E-learning SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku

Studium e-learningem

na e-learning existuje mnoho pohledů a názorů, které pramení z množství informací, které lide o e-learningu mají. Strach z nových věcí, společně s minimem informací o tom co je čeká, jak to funguje, jsou častým základem pro odmítavý postoj k této formě vzdělávání a počáteční nervozitu před kurzem.

Nebuďte nervózní, nebojte se e-learningu. Kurzy jsou koncipovány tak, aby průběh Vašeho studia byl přirozený a efektivní. Každý člověk má jiné vzdělávací návyky a schopnosti, někdo je stresař jiný zase prefekcionista i přes tyto rozdíly to při troše snahy zvládnou a uspějí.

Shrnutí kladů a záporů vzdělávací formy e-learning

klady

klady e-learningu
  • Časová nezávislost studia (mohu studovat, v čase který mi vyhovuje nejvíce)
  • individuální tempo (mohu výukovým materiálům věnovat tolik času, kolik uznám za vhodné, kdykoliv si mohu látku zopakovat)
  • kratší doba, kdy jsem mimo domov (délka kurzu je zkrácena o část, která je řešena e-learningovou formou)
  • stejná úroveň znalostí napříč republikou (jednotné výukové materiály a stejné podmínky pro všechny ať už studují kdekoliv)
  • Okamžité ověření znalostí (kvízy ve výukových materiálech mi poskytují zpětnou vazbu o tom zda jsem správně porozumněl výkladu)

zápory

zápory e-learningu
  • nutnost mít emailovou adresu (slouží pro komunikaci lektora se studentem a pro obdržení prvotních informací ke kurzu jako je průvodní dopis a přístupové údaje do kurzu)
  • technické zázemí (musím mít přístup k zařízení pro studium, PC notebook s připojením na internet)

hasici-elearning.cz

Vstup do e-learningového systému SOŠ PO a VOŠ PO naleznete na adrese www.hasici-elearning.cz. Pouze pro registrované uživatele.