Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky   
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.

SOUHRN  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ   

pro činnost jednotek požární ochrany

Aktualizace: Leden 2021, 17. vydání

Důležité informace


 CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CVIČEBNÍ ŘÁD
jednotek požární ochrany

 

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku 13. 12. 2019
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik 13. 12. 2019
3 / PŘV Pořadové výcviky na místě 13. 12. 2019
4 / PŘV Pohyb
Zatáčení za pochodu
13. 12. 2019
5 / PŘV Nástupové tvary družstva 13. 12. 2019
6 / PŘV Pochodové tvary družstva 13. 12. 2019
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
13. 12. 2019
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
Pozdrav a oslovení tvaru
Oslovení v tvartu a vystoupení z tvaru
Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel
13. 12. 2019
9 / PŘV Vzdávání pocty 13. 12. 2019
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
Podávání hlášení
Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
Převzetí odměny
13. 12. 2019
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru 13. 12. 2019
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu 13. 12. 2019
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 13. 12. 2019
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek 13. 12. 2019
15 / PŘV Nástup družstev k soutěži 13. 12. 2019

Obecná činnost jednotek PO při technickém výcviku

číslo název datum vydání
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
Přenášení věcných prostředků požární ochrany
Metodika výcviku
13. 12. 2019
2 / OBEC Povelová technika pro bojová rozvinutí 13. 12. 2019
3 / OBEC Povely a signály 13. 12. 2019
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
13. 12. 2019
5 / OBEC Výcvik s hadicemi 13. 12. 2019
6 / OBEC Pracovní uzly 13. 12. 2019

Technický výcvik družstva 1+3

číslo název datum vydání
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 13. 12. 2019
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 13. 12. 2019
3 / DR3 Přívodní vedení 13. 12. 2019
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava proudu 13. 12. 2019
5 / DR3 Proud od rozdělovače 13. 12. 2019
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje nebo od hydrantu 13. 12. 2019
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Proud s pěnou na přiměšovač
13. 12. 2019
8 / DR3 Jednoduché vedení s hadicovým košem 13. 12. 2019
9 / DR3 Dopravní vedení s hadicovým košem
Proud s hadicovým košem
13. 12. 2019
10 / DR3 Vysokotlaký proud 13. 12. 2019
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
13. 12. 2019
12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a proudem do poschodí 13. 12. 2019
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 13. 12. 2019
14 / DR3 Výcvik s přívěsy 13. 12. 2019
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Proud s pomocí výškové techniky
13. 12. 2019
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
13. 12. 2019
17 / DR3 Nasazení proudů D 13. 12. 2019

Technický výcvik družstva 1+5

číslo název datum vydání
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 13. 12. 2019
2 / DR5 Postavení družstva 1+5
Změna čísel v řadu, hlášení čísel
13. 12. 2019
3 / DR5 Přívodní vedení 13. 12. 2019
4 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a proudy 13. 12. 2019
5 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
13. 12. 2019
6 / DR5 Proud B 13. 12. 2019
7 / DR5 Prodlužování a zkracování proudů
Výměna hadic dopravního vedení a proudů
13. 12. 2019
8 / DR5 Dopravní vedení a dva proudy s pěnou od CAS 13. 12. 2019
9 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače 13. 12. 2019
10 / DR5 Dopravní vedení s hadicovým košem 13. 12. 2019
11 / DR5 Vysokotlaký proud 13. 12. 2019
12 / DR5 Dopravní vedení C a první proud C do poschodí 13. 12. 2019
13 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 13. 12. 2019
14 / DR5 Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
13. 12. 2019
15 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Proud s pomocí výškové techniky
13. 12. 2019
16 / DR5 Výcvik s přívěsy 13. 12. 2019
17 / DR5 První proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
13. 12. 2019
18 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 13. 12. 2019
19 / DR5 Nasazení proudů D v družstvu 1+5 c

Technický výcvik čety

číslo název datum vydání
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
13. 12. 2019
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 13. 12. 2019
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 13. 12. 2019
4 / ČETA Rozvětvení na dopravní vedení 13. 12. 2019
5 / ČETA Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku 13. 12. 2019

Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání
1 / VÝŠ Pojmy 13. 12. 2019
2 / VÝŠ Povely a signály 13. 12. 2019
3 / VÝŠ-Z Základní činnost ve VVH
Prostředky pro základní činnost ve VVH
13. 12. 2019
4 / VÝŠ-Z Základní činnost ve VVH
Uzly a kotevní body
13. 12. 2019
5 / VÝŠ-Z Základní činnost ve VVH
Zajištění ve výšce
13. 12. 2019
6 / VÝŠ-Z Základní činnost ve VVH
Sebezáchrana slaněním
13. 12. 2019
7 / VÝŠ-R Rozšířená činnost ve VVH
Prostředky pro rozšířené činnosti VVH
13. 12. 2019
8 / VÝŠ-R Rozšířená činnost ve VVH
Uzly a kotevní body
13. 12. 2019
9 / VÝŠ-R Rozšířená činnost ve VVH
Zajištění ve výšce
13. 12. 2019
10 / VÝŠ-R Rozšířená činnost ve VVH
Slanění
13. 12. 2019
11 / VÝŠ-R Rozšířená činnost ve VVH
Práce s nosítky
13. 12. 2019

Prováděcí předpisy

  SIAŘ 60/2019 13. 12. 2019

 


 

BOJOVÝ ŘÁD
jednotek požární ochrany
taktické postupy

 

Obecné zásady

číslo název datum vydání
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2017
2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2017
3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2017
4 / O Doprava na místo zásahu 30. 11. 2017
5 / O Příjezd na místo zásahu 30. 11. 2017
6 / O Průzkum 30. 11. 2017
7 / O Záchrana osob 30. 11. 2017
8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2017
9 / O Záchrana majetku 30. 11. 2017
10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2017
11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2017
12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2017
13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 30. 11. 2017
14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
Nebezpečí
číslo název datum vydání
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 30. 11. 2017
2 / N Nebezpečí infekce 30. 11. 2017
3 / N Nebezpečí intoxikace 30. 11. 2017
4 / N Nebezpečí ionizujícího záření 30. 11. 2017
5 / N Nebezpečí opaření 30. 11. 2017
6 / N Nebezpečí pádu 30. 11. 2017
7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 30. 11. 2017
8 / N Nebezpečí poleptání 30. 11. 2017
9 / N Nebezpečí popálení 30. 11. 2017
10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
11 / N Nebezpečí přehřátí 30. 11. 2017
12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") 30. 11. 2017
13 / N Nebezpečí udušení 30. 11. 2017
14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 30. 11. 2017
15 / N Nebezpečí utonutí 30. 11. 2017
16 / N Nebezpečí výbuchu 30. 11. 2017
17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 30. 11. 2017
18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 30. 11. 2017
19 / N Nebezpečí ztráty orientace 30. 11. 2017
20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 30. 11. 2017
21 / N Nebezpečí na železnici 30. 11. 2017
22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 30. 11. 2017
23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2017

Řízení

číslo název datum vydání

1 / Ř

Řízení zásahu 30. 11. 2017
2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2017
3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2017
4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2017
5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2017
6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 30. 11. 2017
7 / Ř Organizace místa zásahu 30. 11. 2017
8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2017
9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 30. 11. 2017
10 / Ř Uzavření místa zásahu 30. 11. 2017
11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 30. 11. 2017
12 / Ř Zpráva o zásahu 30. 11. 2017

Ochrana obyvatelstva

číslo název datum vydání
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 30. 11. 2017
2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 30. 11. 2017
3 / Ob Varování obyvatelstva 30. 11. 2017
4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 30. 11. 2017
5 / Ob Objektová evakuace 30. 11. 2017
6 / Ob Plošná evakuace 30. 11. 2017
7 / Ob Evakuační středisko 30. 11. 2017
8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 30. 11. 2017
9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 30. 11. 2017

Požární zásah

číslo název datum vydání
1 / P Zdolávání požáru 30. 11. 2017
2 / P Požární útok 30. 11. 2017
3 / P Požární obrana 30. 11. 2017
4 / P Zásobování vodou 30. 11. 2017
5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 30. 11. 2017
6 / P Hašení požáru za silného větru 30. 11. 2017
7 / P Hašení požáru za siného mrazu 30. 11. 2017
8 / P Hašení požáru při silném zakouření 30. 11. 2017
9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře 30. 11. 2017
10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře 30. 11. 2017
11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 30. 11. 2017
12 / P Hašení bytových požárů 30. 11. 2017
13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 30. 11. 2017
14 / P Požáry garáží 30. 11. 2017
15 / P Požáry střešních konstrukcí 30. 11. 2017
16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 30. 11. 2017
17 / P Požáry na stavbách 30. 11. 2017
18 / P Požáry na polích 30. 11. 2017
19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 30. 11. 2017
20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 30. 11. 2017
21 / P Lesní požáry 30. 11. 2017
22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 30. 11. 2017
23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 30. 11. 2017
24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 30. 11. 2017
25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V 30. 11. 2017
26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 30. 11. 2017
27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 30. 11. 2017
28 / P Požáry zemědělských objektů 30. 11. 2017
29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2017
30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 30. 11. 2017
31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 30. 11. 2017
32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2017
33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 30. 11. 2017
34 / P Požáry hořlavých prachů 30. 11. 2017
35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 30. 11. 2017
36 / P Hašení požárů hromad uhlí 30. 11. 2017
37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 30. 11. 2017
38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 30. 11. 2017
39 / P Požáry v divadlech 30. 11. 2017
40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
41 / P Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 30. 11. 2017
43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 30. 11. 2017
44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 30. 11. 2017
45 / P Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice 30. 11. 2017
46 / P Plynárenská zařízení, Těžební sondy 30. 11. 2017
47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017
48 / P Požáry fotovoltaických elektráren 30. 11. 2017
49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017

Součinnost

číslo název datum vydání
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 30. 11. 2017
2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2017
3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017
4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017
5 / S Zásah pod trakčním vedením 30. 11. 2017
6 / S Zásah v železničním tunelu 30. 11. 2017
7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 30. 11. 2017
8 / S Zásah v silničním tunelu 30. 11. 2017
9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev 30. 11. 2017
10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 30. 11. 2017
11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2017
12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2017
13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2017
14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby 30. 11. 2017

Dopravní nehody

číslo název datum vydání
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 30. 11. 2017
2 / D Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 30. 11. 2017
3 / D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 30. 11. 2017
4 / D Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 30. 11. 2017
5 / D Automobily s palivem CNG, LPG 30. 11. 2017
6 / D Automobily s hybridním pohonem 30. 11. 2017

Nebezpečné látky

číslo název datum vydání
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 30. 11. 2017
2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 30. 11. 2017
3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017
6 / L Dekontaminační prostor 30. 11. 2017
7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 30. 11. 2017
8 / L Dekontaminace biologických látek 30. 11. 2017
9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 30. 11. 2017
10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 30. 11. 2017
11 / L Ropné havárie - norné stěny 30. 11. 2017
12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 30. 11. 2017
13 / L Zápalné láhve 30. 11. 2017
14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 30. 11. 2017
15 / L Zásahy s únikem čpavku (amoniku) 30. 11. 2017
16 / L Zásahy s únikem chlóru 30. 11. 2017
17 / L Dekontaminace nebezpečných chemických látek 30. 11. 2017

Tecnický zásah

číslo název datum vydání
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 30. 11. 2017
2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 30. 11. 2017
3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 30. 11. 2017
4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 30. 11. 2017
5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 30. 11. 2017
6 / T Svahové deformace (sesuvy) 30. 11. 2017
7 / T Havarijní kácení dřevin 30. 11. 2017
8 / T Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením 30. 11. 2017

Prováděcí předpisy

SIAŘ 41/2017 30. 11. 2017

 
ŘÁDY

odborných služeb

 

Řád rádiových komunikací HZS ČR
a při součinnosti v IZS
Čj.MV-178228-2/PO-KIS-2019 14. 2. 2020
Řád strojní služby HZS ČR SIAŘ 56/18 10. 12. 2018
Řád technické služby HZS ČR SIAŘ 62/16 21. 12. 2016
Řád chemické služby HZS ČR SIAŘ 6/17 31. 1. 2017

KONSPEKTY
odborné přípravy

 

Požární taktika - základy požární taktiky

číslo název
1 - 1 - 01 Proces hoření
1 - 1 - 02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)
1 - 1 - 03 Nežádoucí hoření - požár  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 04 Parametry požáru
1 - 1 - 05 Produkty hoření
1 - 1 - 06 Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 08 Organizace a řízení zásahu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 09 Požární útok, požární ochrana  / 2. aktualizované vydání /
1 - 1 - 10 Výměna plynů při požáru
1 - 1 - 11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru

Požární taktika - záchranné práce

číslo název
1 - 2 - 01 Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu  / 2. aktualizované vydání /
1 - 2 - 02 Záchrana osob z výšky
1 - 2 - 03 Záchrana osob z demolic a závalů
1 - 2 - 04 Vyprošťování osob z výtahů
1 - 2 - 05-1 Práce na vodě - teoretická příprava  
1 - 2 - 05-2 Práce na vodě - práce na klidné hladině  
1 - 2 - 05-3 Práce na vodě - práce na tekoucí vodě  
1 - 2 - 05-4 Práce na zamrzlých hladinách a tocích  
1 - 2 - 06 Záchrana osob při požárech  
1 - 2 - 07 Záchrana zavalených a zasypaných osob  
1 - 2 - 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost  
1 - 2 - 09-1   Vnikání do uzavřených prostor - Mechanické zábrany  
1 - 2 - 09-2 Vnikání do uzavřených prostor - Zamknuté dveře s cylindrickou vložkou, přídavné zámky a dveřní závory  
1 - 2 - 09-3 Vnikání do uzavřených prostor - Zaklaplé dveře s cylindrickou vložkou  
1 - 2 - 09-4 Vnikání do uzavřených prostor - Interiérové dveře  
1 - 2 - 09-5 Vnikání do uzavřených prostor - Okna a balkónové dveře  
1 - 2 - 09-6 Vnikání do uzavřených prostor - Uzamknutý automobil  
1 - 2 - 10 Použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu, kotvení a vyvazování  

Požární taktika - hasební prostředky

číslo název
1 - 3 - 01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
1 - 3 - 02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA  
1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
1 - 3 - 04 Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru

 

číslo název
2 - 01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu
2 - 02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou  / 2. aktualizované vydání /
2 - 03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů
2 - 04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání  
2 - 05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F  
2 - 06 Plynárenská zařízení - Taktika zásahu při mimořádných událostech spojených s rizikem úniku plynu  
2 - 07 Lesní požáry  

Požární taktika - věcné prostředky

číslo název
3-1-01 Používání  vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany

Dopravní nehody

číslo název
4_2_01 Konstrukce vozidel
4_2_02 Pracovní postupy při vyprošťování  
4_2_03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování  
4_2_04 Taktika zásahu při dopravních nehodách  
4_2_05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)  

 

METODIKA
pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
 

 

  2014
SIAŘ 3/14
SIAŘ 29/17
27. 1. 2014
27. 6. 2017
SIAŘ 50/07 20. 9. 2007
SIAŘ 25/09 8. 6. 2009
SIAR 57/13 20. 12. 2013

NORMY ZNALOSTÍ

TEZE (témata) ODBORNÉ PŘÍPRAVY

 

Stanovení normy znalostí hasičů

 

SIAR 54/13 19. 12. 2013
Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku pro funkce

- Hasič

Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - strojník Č.j. MV-3270-2/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Hasič - technik chemické služby Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik chemické služby, chemik Č.j. MV-3270-4/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel čety Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 8. 1. 2014

Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku
- Hasič Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která disponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-8/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník JSDH, která nedisponuje CAS nebo AS Č.j. MV-3270-9/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik technické služby a chemické služby Č.j. MV-3270-10/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Technik ochrany obyvatelstva Č.j. MV-3270-11/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva a velitel jednotky SDH Č.j. MV-3270-12/PO-OVL-2014 8. 1. 2014

Teze (témata) odborné přípravy pro funkce
- Hasič Č.j. MV-3270-13/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Strojník Čj. MV-3270-14/PO-OVL-2014 8. 1. 2014
- Velitel družstva Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 8. 1. 2014

Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách
hasičských záchranných sborů podniků a členů  vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
+  změna

SIAR 53/13
19. 12. 2013

SIAŘ 57/19
10. 12. 2019

Kurz vedoucích a velitelů složek IZS (K-IZS), Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016

7. 9. 2016


Koncepce vzdělávání HZS ČR na roky 2016 - 2021, Č.j. MV-158426-2/PO-PVP-2016


15. 12. 2016

METODIKA
pro činnost na místě zásahu

OSTATNÍ

 

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ
uveřejněných ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitrele HZS ČR
a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
 se stavem ke dni 1. ledna 2021
SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ
odvětví požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilně nouzového plánování
(platné právní předpisy; resortní směrnice/instrukce; služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů; některé vybrané platové předpisy)
 se stavem ke dni 1. ledna 2021

    

   
  1996
SIAŘ 39/01 19. 10. 2001
SIAŘ 32/02 23. 9. 2002
  30. 6. 2003
  21. 4. 2005
SIAŘ 15/06 3. 4. 2006
 • Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost
  příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek
  tělesné zdatnosti a tělesné přípravy + změna + změna +
   změna

SIAŘ 58/08
SIAŘ 39/14
SIAŘ 55/14
SIAŘ 51/19
30. 12. 2008
19. 8. 2014
17. 12. 2014
28.11.2019
SIAŘ 7/09
SIAR 34/10
3.2.2009
22. 6. 2010
SIAR 10/10 11. 2. 2010
SIAR 41/12 15. 11. 2012
SIAR 43/12
SIAŘ 24/16
19. 11. 2012
13. 4. 2016
SIAR 48/12 28. 11. 2012
SIAR 52/12 4. 12. 2012
SIAR 7/13 11. 2. 2013
SIAR 10/13 19. 2. 2013
SIAR 11/13 19. 2. 2013
SIAR 21/13 18. 3. 2013
SIAR 31/13 14. 5. 2013
SIAR 43/13 20. 9. 2013
SIAR 45/13
SIAŘ 25/16
25. 9. 2013
19. 4. 2016
SIAR 46/13
SIAŘ 49/14
7. 10. 2013
3. 11. 2014
SIAR 54/13 19. 12. 2013
SIAR 57/13
oprava
20. 12. 2013
27. 1. 2014
SIAŘ 11/14 25. 2. 2014
SIAŘ 36/14 29. 7. 2014
SIAŘ 38/14
SIAŘ 58/14
14. 8. 2014
19. 12. 2014
SIAŘ 42/14 25. 8. 2014
SIAŘ 43/14 25. 8. 2014
SIAŘ 6/15 4. 2. 2015
SIAŘ 7/15 6. 2. 2015
SIAŘ 9/15 18. 2. 2015
SIAŘ 37/15 17. 12. 2015
  17. 12. 2015
  17. 12. 2015
  2016
SIAŘ 8/16 4. 2. 2016
SIAŘ 10/16 7. 3. 2016
SIAŘ 13/16
SIAŘ 21/16
7. 3. 2016
31. 3. 2016
SIAŘ 39/16 1. 8. 2016
SIAŘ 49/16 29. 11. 2016
SIAŘ 4/17 27. 1. 2017
SIAŘ 11/17 6. 2. 2017
SIAŘ 16/17 17. 3. 2017
SIAŘ 35/17
SIAŘ 1/19
14. 9. 2017
8.1.2019
SIAŘ 43/17 5. 12. 2017
  2018
SIAŘ 5/18
SIAŘ 43/18
7. 2. 2018
13. 9. 2018
SIAŘ 10/18 16. 2. 2018
SIAŘ 11/18 19. 2. 2018
SIAŘ 24/18 25. 5. 2018
SIAŘ 27/18 11. 6. 2018
SIAŘ 3/19 22. 1. 2019
  III. 2019
SIAŘ 13/19 21. 3. 2019
SIAŘ 49/19 15. 11. 2019
  2020
SIAŘ 28/20 3. 7. 2020
SIAŘ 29/20 3. 7. 2020
SIAŘ 40/20 16. 10. 2020
SIAŘ 48/20 7. 12. 2020
SIAŘ 49/20 9. 12. 2020
SIAŘ 54/20 18. 12. 2020
   

KATALOGOVÝ SOUBOR
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

 

 • Špinavá bomba (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-102562/PO-IZS-2014)
STČ-01/IZS 22. 12. 2004
01.2015
 • Demonstrování úmyslu sebevraždy (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: PO-734/IZS-2005) - aktualizace k 1. 7. 2007
STČ-02/IZS 1. 7. 2007
 • Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: PO-189/IZS-2006; aktualizováno č.j.: MV-57299/PO-IZS-2013)
STČ-03/IZS 25. 11. 2013
 • Letecká nehoda (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-166140-1/PO-IZS-2016)
STČ-04/IZS 19. 12. 2016
 • Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: PO-2792-9/IZS-2006)
STČ-05/IZS 12. 12. 2006
 • Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-145294-1/PO-IZS-2018)

STČ-06/IZS 1 / 2019
 • Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: PO-374-4/IZS-2007, aktualizováno č.j.: MV-27500/IZS-2010)
STČ-07/IZS 3 / 2010
 • Dopravní nehoda (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-21256/PO-IZS-2019)

STČ-08/IZS 15. 12. 2020
 • Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-164285-1/PO-IZS-2016)

STČ-09/IZS 12 / 2016
 • Nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-14464/PO-2008)

STČ-10/IZS 1. 11. 2008
 • Chřipka ptáků (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-93579/PO-IZS-2010)

STČ-11/IZS 31. 3. 2011
 • Poskytování psychosociální pomoci
  (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-604/PO-IZS-2011; MV-177421-1/PO-IZS-2015
   - aktualizace: XII.2015)

STČ-12/IZS 7 / 2012
12/2015
 • Reakce na chemický útok v metru (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-76329/PO-IZS-2011)

STČ-13/IZS 1. 7. 2013
 • AMOK - útok aktivního střelce (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-68191/PO-IZS-2013)

STČ-14/IZS 1 / 2014
 • Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-141935-6/PO-IZS-2015)

STČ-15/IZS 12 / 2015
 • Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-127508-6/PO-IZS-2017)

STČ-16A/IZS 12 / 2018
 • Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha/Ruzině (MV - GŘ HZS ČR, č.j.: MV-29644-5/PO-IZS-2019)

STČ-16B/IZS 22. 7. 2019

Důležité informace

Tvorbu a aktualizaci provádí:

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.
Kontakt: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška (602 373 462) a Ing. Martin Žaitlik (602 794 666)
cahd@cahd.cz

Použito ilustrační foto - zdroj internet.