Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Hasici.TV

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Důležité upozornění - nefunkční poštovní server !!

Z důvodu neočekáváné havárie poštovního serveru momentálně nepřijímá naše organizace žádné zaslané zprávy na jakoukoliv adresu s koncovkou @sospofm.cz. Na problému intenzivě pracujeme. O jeho vyřešení Vás budeme informovat.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil

Nové učební osnovy pro obsluhy motorových pil: MV-GŘ HZS ČR vydalo pod č.j. MV-164809/PO-IZS-2014 dne 12.12..2014 nové učební osnovy specializačních kurzů pro obsluhy motorových pil v jednotce PO, byly vydány tyto učební osnovy: Obsluha MP v jednotce PO (64 hodin), Instruktor MP v jednotce PO - Z (40 hodin, platnost: 5 let) a Instruktor MP v jednotce PO - P (24 hodin, platnost: 5 let). Učební osnovy naleznete v sekci "HZS ČR" (Jednotky HZS krajů - Odborná příprava k získání odbornosti - Přehled učebních osnov specializačních kurzů).

Informační servis - novinky

Čtěte novinky!!! V této sekci budou zvěřejněny např. pozvánky na semináře, sportovní akce, výstavy apod. Rovněž zde budeme upozorňovat na nové metodiky, pokyny generálního ředitele HZS ČR, zajímavé přírůčky apod.

Konspekty

Konspekty odborné přípravy jednotek PO

Stránky