Teorie hašení a principy hašení | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Teorie hašení a principy hašení

Přerušit hoření můžeme různými způsoby. V tomto tématu se budeme věnovat teorie hašení, rozdělíme si hořlavé látky do jednotlivých tříd, uvedeme si hlavní požadavky na hasiva a vysvětlíme si základní principy hašení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hořeni, teplota, koncentrace, třída požáru, voda, hasící pěna, hasící prášek, inertní plyny, halony, principy hašení

Externí informační zdroje:

  • BALOG, Karol, KVARČÁK, Miloš. Dynamika požáru. Ostrava. 1999, 118 stran, SPBI.  ISBN 80-86111-44-X.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.
  • Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany