Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - komíny, střechy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - komíny, střechy

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy střešních konstrukcí, druhy střech a některé druhy budou popsány podrobněji. Ve druhé části prezentace se seznámíte se s komínovými systémy a zakreslováním komínů na výkrese.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

komín, konstrukce, střecha, střešní plášť, krov, spotřebič

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení
 • ČSN EN 1443 (9/2004) – Komíny - Všeobecné požadavky
 • ČSN 73 4201 (10/2010) – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
 • ČSN EN 15 287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
 • NV 91/2010 Sb., o podmínkách pož.bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I. Sobotáles. Praha, 2005
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II. Sobotáles. Praha, 2002
 • Matějka, L.: Pozemní stavitelství III. VÚT Brno, 2005