Inertní plyny jako hasební látka | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Inertní plyny jako hasební látka

Inertní plyny jsou plynné látky, které nejsou hořlavé a hoření nepodporující. Inertní plyny se používají k hašení buď v čisté podobě, nebo ve směsích a to nejčastěji v plynném skupenství. Mohou se také používat v kapalném skupenství nebo ve formě pevného aerosolu. Dopravují se a skladují buď ve stlačeném stavu, nebo zkapalněné, mohou se ovšem také přímo vyrábět na místě použití ve speciálních hasících agregátech. Pro hašení se nejčastěji používá oxid uhličitý, dusík, vzácné plyny (argon), vodní pára a spálené plyny.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

inertní plyny, zřeďování, koncentrace, oxid uhličitý, skleníkový efekt, dusík, výtlačný plyn, vzácné plyny, argon, inergen, vodní pára, hašení

Externí informační zdroje:

  • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
    ISBN 80-902001-0-9.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • OŽANA, Pavel, BRUMOVSKÁ, Irena. Chemie hasicích látek. Frýdek Místek. 1995, 61 stran.