Halonové alternativy a čistá hasiva | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Halonové alternativy a čistá hasiva

Halogenderiváty uhlovodíků patřící do skupiny halonů mají velmi dobré hasební vlastnosti. Hasi velice rychle při velmi malé spotřebě hasiva. Uhašení požáru je ale doprovázeno vedlejšími reakcemi a vznikem toxických produktů. Halony dlouhá léta sloužily jako velice účinné hasivo. Od přibližně 70. let minulého století se monitoruje jejich negativní vliv na životní prostředí s ohledem na vysoké hodnoty potenciálu odčerpávání ozónu (ODP), potenciálu oteplení Země (GWP) a době životnosti v atmosféře (AL). Podle Montrealského protokolu z roku 1987 a Kodaňského dodatku k Monteralskému protokolu z roku 1992 platí omezení v  používání halonů. Existují ale oblasti v hasební technice, (jaderná energetika, vojenský průmysl, oblast raketové techniky), kde otázka náhrady hasicích halonů je neustále aktuální
a potřebná. Výzkum a veškeré vědecké snažení vyvinulo za halony odpovídající náhradu a to tzv. halonové alternativy o kterých pojednává následující přednáška.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

halogenderiváty uhlovodíku, halonové alternativy, kategorie, koncentrace, hodnoty ODP, GWP, AL, skleníkový efekt, hašení, Montrealský protokol, čisté hasivo

Externí informační zdroje:

 • ORLÍKOVÁ, Kateřina. Hasební látky. Ostrava. 1995, 90 stran, SPBI.
  ISBN 80-902001-0-9.
 • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
  171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
 • ORLIKOVÁ, Kateřina, ŠTROCH, Petr. Hasiva klasická a moderní. Ostrava. 2002, 92 stran, SPBI. ISBN 80-86111-93-8.
 • //www.esto.cz/czech/halbank_mp.htm (Halony a další regulovaná hasiva
  v ČR - Legislativní úprava jejich používání)
 • //bezjedu.arnika.org/prumysl/clanek.shtml?x=300096 (Další zpřísnění Montrealského protokolu - překlad článku z Europe environment, 1999, č. 558, s. I/9 - 10.)