Bojové chemické látky | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Bojové chemické látky

Prezentace představuje přehledný výklad problematiky bojových chemických látek. Je zde uveden výčet základních pojmů, rozdělení do skupin a ke každé skupině popsány jednotlivé příklady sloučenin. Také je zde popsán mechanismus účinku bojových chemických látek. Také jsou uvedeny druhy obalů, přepravující tento typ nebezpečné látky. Prezentace je doplněna o obrázkové přílohy.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Bojová chemická látka, klasifikace BCHL, smrtelně působící BCHL, zneschopňující BCHL, mechanismus účinku

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Valášek, J., a kol. Bojové otravné látky, biologická agens a prostředky individuální ochrany. Praha: MV ČR, 2007. 82 s. ISBN 978-80-86640-99-0.
  • Středa, L., a kol. Soupravy a materiál používané pro výcvik s bojovými chemickými látkami: metodická pomůcka. Praha: MV ČR, 2002. 39 s. ISBN 80-86640-01-9.
  • Matoušek, J.; Österreicher, J.; Linhart, P. CBRN. Jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7385-029-6.
  • Matoušek, J.; Benedík, J.; Linhart, P. CBRN. Biologické zbraně. Ostrava: SPBI, 2007. 186 s. ISBN 978-80-7385-003-6.
  • Slabotinský, J.; Brádka, S. Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. Ostrava: SPBI, 2006. 109 s. ISBN 80-86634-93-0.