Analýza vybraných zásahů JPO a IZS | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Integrovaný záchranný systém

Analýza vybraných zásahů JPO a IZS

V tomto souboru elektronických přednášek naleznete 12 analýz různých mimořádných událostí, které řešily jednotky požární ochrany a složky IZS. Spektrum činnosti jednotek požární ochrany a složek Integrovaného záchranného systému je velmi různorodý. Např. téma Povodně obecně popisuje průběh záchranných a likvidačních prací v průběhu povodní. Téma Ptačí chřipka se věnuje problematice činnosti krizového štábu při výskytu ptačí chřipky, včetně případné pomoci Armády ČR. Téma Sesuvy půdy je zaměřena na činnost a možnosti Záchranného útvaru Hlučín s využitím jejich speciální techniky. Demonstrativní úmysl sebevraždy skokem z výšky popisuje téma Sebevražedný úmysl. Téma Havárie na vodním toku nás seznámí s využitím norných stěn pro zachycení ropného produktu na vodní hladině. Problematice přečerpávání pohonných hmot a manipulací s cisternou se věnuje téma Přečerpávání nebezpečné látky. Jakým způsobem se zajišťuje a přepravuje letecká puma se dozvíme z přednášky Asistence při hledání nástražného výbušného systému. Také budeme Pátrat po osobě v terénu, kde analýza tohoto cvičení ukazuje nasazení většiny dostupné techniky nejen hasičů, která může být při těchto událostech nasazena. Jak probíhal společný zásah složek IZS při výbuchu plynu se dozvíme v dalších dvou tématech, řešících tento problém. Poslední téma Vyproštění osob z výkopu je zaměřeno na postup vyprošťovacích prací zavaleného dělníka. Elektronické přednášky jsou vztaženy přímo na konkrétní skutečné zásahy JPO a jsou doplněné o autentické fotografie či videozáznamy.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé snímky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými snímky můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Vlak, železniční nehoda, START, povodně, evakuace, čerpání vody, ptačí chřipka, dekontaminace, sesuv půdy, sebevražda, havárie, únik nebezpečné látky, norná stěna, přečerpávání, nástražný výbušný systém, výbuch, terorismus, pátrání, typová činnost, destrukce, výkop, zasypání.

Externí informační zdroje:

  • Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství HZS ČR.: Katalogový soubor - typová činnost složek IZS při společném zásahu. Praha 2007.
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 42/2011, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.