Osnovy kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Odborná způsobilost členů - osnovy kurzů

Osnovy kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí

Odborná příprava k získání způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
Nové učební osnovy (S-40): Odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin prezenční formou nebo v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou; absolvují členové v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“, učební osnovy kurzu S-40 naleznete ZDE.

E-learningová forma vzdělávání – odborná příprava strojníků jednotek SDH obcí (informace)
V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Vás informujeme o spuštění nové formy e-learningového vzdělávání strojníků S-40 a to k 1. 1. 2016. Provoz celého e-learningového systému zajišťuje SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“), která je také garantem za obsahovou stránku kurzu a zajišťuje ve spolupráci s HZS krajů administraci uživatelů. Kurz je ve smyslu výše uvedeného pokynu určen členům jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. O tom, kdo se této formy vzdělávání bude účastnit, rozhoduje příslušný HZS kraje. Zodpovědné osoby za oblast vzdělávání u HZS krajů (organizátoři kurzu S-40) mohou obdobným způsobem jako u e-learningového kurzu V-40 požádat prostřednictvím zápisového portálu https://zapis.hasici-elearning.cz určeného správce (instruktora) za SOŠ PO a VOŠ PO o zřízení uživatelských přístupů a zapsání účastníků do konkrétního kurzu. Vstup do e-learningového systému SOŠ PO a VOŠ PO naleznete na adrese www.hasici-elearning.cz. Instruktorem kurzu S-40 za SOŠ PO a VOŠ PO pověřeným pro komunikaci s HZS krajů je určen:  Ing. Peter Kovács (tel. 950710254, 773796867), e-mail: kovacs@sospofm.cz.