Jednoduché hasební prostředky | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Jednoduché hasební prostředky

Pokud je požár včas zpozorován, mohou k jeho likvidaci stačit jednoduché hasební prostředky, jako jsou např. kbelík s vodou, lopata, tlumnice, džberová stříkačka, písek nebo hlína. Většina z těchto jednoduchých hasebních prostředků je součástí požárních přístřešků, nebo se nachází na požárních automobilech či kontejnerech. Tyto jednoduché hasební prostředky se nevyužívají pouze v případech začínajících požárů, ale své uplatnění naleznou samozřejmě i u jiných mimořádných událostí. Následující prezentace přináší základní informace a požárně technické charakteristiky o nejčastěji používaných jednoduchých hasebních prostředcích
a možnostech jejich využití.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

jednoduchý hasební prostředek, kbelík, tlumnice, džberová stříkačka, písek, pila, páčidlo, požár, lopata, hydrant