Příprava taktických a prověřovacích cvičení | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava

Příprava taktických a prověřovacích cvičení

V následujících elektronických přednáškách jsou řešena taktická a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany (PO), která vychází z § 72 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů, a § 36 odst. 1 písm. c) a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a také taktická a prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), která řeší §§ 17 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS.

Účel a principy taktických a prověřovacích cvičení jsou zde stručně shrnuty, problematika je celkově řešena i z pohledu praktické organizace a souvisejícími záležitostmi: Předepsaná minimální frekvence konání těchto cvičení, jejich náplň, struktura nutné dokumentace, oprávnění tato cvičení nařídit, schvalovat dokumentaci apod. V neposlední řadě zde naleznete také konkrétní a komentovaná taktická cvičení jednotek PO i složek IZS.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými snímky můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Taktické cvičení, prověřovací cvičení, účel cvičení, frekvence konání, dokumentace, jednotka požární ochrany, integrovaný záchranný systém, základní složka, ostatní složka.

Zdroje:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Nařízení vlády č. 172/2001, k provedení zákona o požární ochraně
 • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení
 • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 34/2010, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení
 • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR
 • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů