Základy toxikologie | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Základy toxikologie

Prezentace představuje obor toxikologie a nebezpečné vlastnostech toxických látek a jedů. Jsou zde uváděny základní informace, týkající se problematiky toxikologie. Jsou vysvětleny pojmy jako jed, doba expozice, dávka nebo toxický účinek. V dalších částek prezentace jsou popsány nebezpečné účinky toxických látek a různé druhy intoxikace a jejich příznaků.  

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte již prostudované informace pomocí průběžných testů v prezentaci. Pokud si budete potřebovat některé informace zopakovat, vraťte se k předcházejícím částem prezentace.

Klíčová slova

Toxikologie, doba expozice, jed, toxický účinek, intoxikace, brány vstupu

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Balog, K.; Zapletalová – Bartlová, I. Základy toxikologie. Ostrava: SPBI, 1998. 107 s. ISBN 80-86111-29-6.
  • Marhold, J. Přehled průmyslové toxikologie. Anorganické látky. Organické látky. Praha: Avicenum.1980, 1986
  • Patočka, J. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus. 2003.