Výpočet SaP pro hašení vodou - určení Rpož | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Integrovaný záchranný systém » Letečtí záchranáři

Výpočet SaP pro hašení vodou - určení Rpož

Vzdálenost, o kterou se rozšířil přední okraj plochy požáru z místa jeho vzniku, nazýváme rádius šíření požáru či také rádius požáru – R.

Zjištění této vzdáleností je dalším krokem v řadě výpočtů, které nakonec vedou ke zjištění, respektive výpočtu, plochy požáru, dále např. stanovení počtu proudnic apod.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé slidy elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými slidy můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Rádius požáru, doba volného rozvoje požáru, doba zpozorování, doba ohlášení, doba dojezdu, doba výjezdu, doba jízdy, doba bojového rozvinutí, 10 minut, vzdálenost.

Informační zdroje:

  • Miloš Kvarčák Požární taktika v příkladech. Edice SPBI Spektrum 6. 1. vydání, 1998, 232 s.
  • Michail Šenovský Základy požární taktiky. Sylabus. Vydalo SPBI. 3. rozšířené vydání, 2001, 85 s.
  • Ing. Zdeněk Hanuška Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM. 2. opravené a doplněné vydání, 1996, 78 s.
  • Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Konspekty odborné přípravy jednotek PO; Konspekt 1-1-11 Požární taktika; Základy požární taktiky; Odhad sil    a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru. MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 6 s.