Druhy a význam čar ve stavebních výkresech | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Druhy a význam čar ve stavebních výkresech

Přednáška obsahuje základní informace k tématu druhy a význam čar ve stavebních výkresech. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými používanými druhy čar výkresů pozemních staveb.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Čára, prvek čáry, segment čáry

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN EN ISO 128-20 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
 • ČSN ISO 128-23 (013114) - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
 • ČSN ISO 128-24 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-30 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů
 • ČSN ISO 128-34 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-40 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů
 • ČSN ISO 128-44 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-50 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.: Technické kreslení, skriptum VŠB – TU Ostrava 1986
 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. ČVÚT, Praha, 2012
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství,
 • MONTANEX 2005
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Praha, 2002