Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - vodorovné konstrukce, schodiště | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Orientace ve stavební dokumentaci

Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - vodorovné konstrukce, schodiště

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy vodorovných konstrukcí a zakreslováním vodorovných konstrukcí v půdorysu i řezu výkresu. Ve druhé části prezentace se seznámíte se schodišťovými konstrukcemi a také jeho zakreslováním na výkrese.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Vodorovná konstrukce, strop, schodiště, půdorys, řez, nosník, schod, stupeň

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

STUDIJNÍ LITERATURA

 • Novotný, J.: Cvičení z pozemního stavitelství. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doseděl, A.: Z.; Čítanka výkresů ve stavebnictví. Sobotáles. Praha, 2007
 • Doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.: Technické kreslení, skriptum VŠB – TU Ostrava 1986
 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. ČVÚT, Praha, 2012
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství,
 • MONTANEX 2005
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví. Praha, 2002
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I. Sobotáles. Praha 2005
 • Zlámal, L.: Pozemní stavitelství I. VÚT Brno. 2005