Aplikace některých PBZ ve specifických prostorech | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Aplikace některých PBZ ve specifických prostorech

Tato přednáška se zabývá popisem praktických aplikací některých požárně bezpečnostních zařízení ve specifických prostorech, zejména v kulturních památkách. Jsou zde uvedeny také základní technická a právní pravidla týkající se požární bezpečnosti historických památek zejména ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Nasávací hlásiče ve vile Tugendhat, požární videodetekce na hradě Karlštejn, KTPO v zámku Nové Hrady, vysokotlaký systém vodní mlhy v Národní knihovně Klementinum.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.