Označování nebezpečných látek | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Nebezpečnost chemických látek

Označování nebezpečných látek

Tato prezentace představuje systém označování nebezpečných látek. Systémy značení jsou zde přehledně rozděleny a k jednotlivým značením jsou uváděny příklady. Podrobně jsou uvedeny třídy nebezpečnosti a v audio nahrávce uvedeny jednotlivé příklady. Prezentace obsahuje také obrázkovou přílohu. Je popsán jak systém značení v ČR tak i v zahraničí.

Stručný návod ke studiu

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova

Označování nebezpečných látek, třídy nebezpečnosti, bezpečnostní značky, bezpečnostní symboly, přepravní dokumentace

Studijní literatura

Základní:

  • Matějka, J., a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV ČR, 2012. 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

Doporučená:

  • Šenovský, M., a kol. Nebezpečné látky II. Ostrava: SPBI, 2004. 190 s. ISBN 80-86634-47-7.
  • Čapoun, T., a kol. Chemické havárie. Praha: MV ČR, 2009. 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.
  • Sbírka zákonů – Chemický zákon, ADR/RID