Teorie hoření | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Chemická služba » Hasební látky

Teorie hoření

Proces hoření byl jedním z prvních chemických dějů, s kterými se člověk setkal už na počátku své existence a postupně se naučil tento proces ovládat. Dané téma pojednává o samotném procesu a základních podmínkách hoření, rozdělení hořlavých látek, jejich základních požárně technických charakteristikách
a o produktech hoření.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

hořeni, hořlavá látka, oxidační prostředek, hořlavý soubor, teplota, iniciační zdroj, plamen, kouř.

Externí informační zdroje:

  • BALOG, Karol, KVARČÁK, Miloš. Dynamika požáru. Ostrava. 1999, 118 stran, SPBI.  ISBN 80-86111-44-X.
  • BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu. Praha. 2008,
    171 stran. ISBN 978-80-86640-88-4.
  • Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany.
  • ORLIKOVÁ, Kateřina, ŠTROCH, Petr. Chemie procesů hoření. Ostrava. 1999, SPBI. ISBN 80-86111-39-3.