EPS - rozdělení hlásičů požáru, popis ústředny EPS | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

EPS - rozdělení hlásičů požáru, popis ústředny EPS

Tato přednáška navazuje na předchozí téma, které tvořilo úvod do problematiky elektrické požární signalizace. Cílem této přednášky je podat informace hlásičích požáru, jejich funkce, rozdělení a použití. V další části se zaměříme také na ústřednu EPS.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Samočinné hlásiče požáru, tlačítkové hlásiče požáru, hlásiče kouře ionizační, hlásiče kouře optické, hlásiče kouře nasávací, hlásiče kouře lineární, hlásiče plamene, hlásiče teplot, požární videodetekce, hlásiče multisenzorové, ústředna EPS

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Kratochvíl, V.; Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Změna Z1/2013.
  • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení