Požární zásah - analýza vybraných požárů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Bojový řád

Požární zásah - analýza vybraných požárů

Jedním ze základních úkolů jednotek požární ochrany je provádět požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Cílem činnosti jednotek PO při zdolávání požáru je jeho lokalizace a likvidace. Zdolávání požáru zahrnuje hašení požáru použitím hasiv nebo odstraněním hořlavých látek, rozebíráním konstrukcí, odvětráním místa požáru, ale také další činnosti spojené zejména se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví hasičů a činnosti zajišťující nepřetržitou dodávku hasebních látek.
Elektronické přednášky k této problematice mají za cíl prezentovat analýzu jednotlivých druhů požárů. Přednášky jsou vztaženy přímo na konkrétní skutečné zásahy JPO a jsou doplněné o autentické fotografie či videozáznamy.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé snímky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými snímky můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znova mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Klíčová slova:

Požár, chata, rodinný dům, byt, záchrana, osobní automobil, zařízení pro rychlý zásah, CNG, LPG, hybridní pohon, vozidlo, vysokonapěťový rozvod, autobus, trolejbus, tramvaj, depo, kolej, trolej, cisterna, hořlavá kapalina, BLEVE, tlaková láhev, výbuch, kolektor, suterén, podzemí, kabelový kanál, střecha, podkroví, konstrukce, les, volné prostranství, opuštěné budovy, demolice.

Externí informační zdroje:

  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 42/2011, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.