Pokyn GŘ HZS ČR 7/2009 a č. 34/2010 | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava » Příprava taktických a prověřovacích cvičení

Pokyn GŘ HZS ČR 7/2009 a č. 34/2010

Toto podtéma se věnuje komplexnímu pokynu generálního ředitele HZS ČR 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení, který byl změněn pokynem 34/2010, a pokynem 37/2014. Sjednocuje postup při přípravě, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

integrovaný záchranný systém, složka IZS, prověřovací cvičení, taktické cvičení, jednotka požární ochrany, dokumentace.

Zdroje:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších úprav
  • Nařízení vlády č. 172/2001, k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR