Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Materiály ke stažení

Materiály (informace) ke stažení a odkazy:
V této sekci budou k dispozici materiály zahrnující problematiku psychologické služby s vazbou na výkon služby jednotek PO. Materiály jsou primárně určeny k odborné přípravě jednotek PO.

 

 

 

Mobilní aplikace První psychická pomoc - pomůcka při stabilizaci člověka v náročné životní situaci 

 

Materiály ke stažení

Zde si můžete stáhnout prezentaci k ZÚ HZS ČR:

Záchranný útvar HZS ČR

Využít můžete také odkaz na stránky ZÚ HZS ČR, který máte k dispozici ZDE.

 

Např. k odborné přípravě případně využijete prezentaci o (vybrané) technice ZÚ HZS ČR:

Technika Záchranného útvaru HZS ČR

Psychologická služba

Psychologická služba u HZS ČR
Psychologická služba ve své činnosti vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných interních aktů řízení HZS ČR.

Informační zdroje využívané v problematice nebezpečných látek

Prezentace představuje přehledný výklad o informačních zdrojích využívaných u havárií nebo mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek. Popisuje základní rozdělení informačních zdrojů a u jednotlivých skupin uvádí konkrétní příklady. Popisuje databáze a možnosti získání informací také z externích zdrojů. Podrobněji popisuje činnost některých informačních podpor.

Bojové chemické látky

Prezentace představuje přehledný výklad problematiky bojových chemických látek. Je zde uveden výčet základních pojmů, rozdělení do skupin a ke každé skupině popsány jednotlivé příklady sloučenin. Také je zde popsán mechanismus účinku bojových chemických látek. Také jsou uvedeny druhy obalů, přepravující tento typ nebezpečné látky. Prezentace je doplněna o obrázkové přílohy.

Základy toxikologie

Prezentace představuje obor toxikologie a nebezpečné vlastnostech toxických látek a jedů. Jsou zde uváděny základní informace, týkající se problematiky toxikologie. Jsou vysvětleny pojmy jako jed, doba expozice, dávka nebo toxický účinek. V dalších částek prezentace jsou popsány nebezpečné účinky toxických látek a různé druhy intoxikace a jejich příznaků.  

Označování nebezpečných látek

Tato prezentace představuje systém označování nebezpečných látek. Systémy značení jsou zde přehledně rozděleny a k jednotlivým značením jsou uváděny příklady. Podrobně jsou uvedeny třídy nebezpečnosti a v audio nahrávce uvedeny jednotlivé příklady. Prezentace obsahuje také obrázkovou přílohu. Je popsán jak systém značení v ČR tak i v zahraničí.

Jednotlivé skupiny nebezpečnosti

Prezentace představuje výňatek ze zákona 350/2011 Sb. (Chemický zákon). Popisuje a zařazuje látky do skupin nebezpečnosti podle tohoto zákona, a popisuje také jejich nebezpečné vlastnosti a charakteristické vlastnosti. Uvádí příklady těchto látek. Tyto skupiny jsou přehledně rozděleny za sebou tak, jak jsou uváděny v příslušné legislativě.

Stručný návod ke studiu

Při studiu si přečtěte jednotlivé části (slidy) prezentace po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů v prezentaci. V případě nesprávných odpovědí nebo neznalostí se vraťte k předcházejícím částem prezentace.

Stránky