Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Prostředky strojní služby

  

 

 

Jedním z hlavních úkolů Strojní služby je zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků STS. Seznam prostředků STS je uveden v příloze č. 1 Řádu STS. Jedná se o následující prostředky:

I.       POŽÁRNÍ TECHNIKA

A.    Zásahové požární automobily

Strojní služba

Strojní služba (dále jen "STS") je na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

Generální ředitelství:

Pravidla soutěží VDN

Pravidla soutěží ve VDN - SIAŘ GŘ HZSČR 27/2018

Pravidla soutěží ve VDN - Příloha č. 1 - Provedení a hodnotící kritéria - Taktika provedení zásahu

Pravidla soutěží ve VDN - Příloha č. 2 - TProvedení a hodnotící kritéria - Technika provedení zásahu

Pravidla soutěží ve VDN - Příloha č. 3 - Provedení a hodnotící kritéria - První předlékařská pomoc

Soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod

Termíny soutěží v 2020

Materiály ke stažení

Zde si můžete stáhnout prezentaci k ZÚ HZS ČR:

Záchranný útvar HZS ČR

Využít můžete také odkaz na stránky ZÚ HZS ČR, který máte k dispozici ZDE.

 

Např. k odborné přípravě případně využijete prezentaci o (vybrané) technice ZÚ HZS ČR:

Technika Záchranného útvaru HZS ČR

Informační zdroje využívané v problematice nebezpečných látek

Prezentace představuje přehledný výklad o informačních zdrojích využívaných u havárií nebo mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek. Popisuje základní rozdělení informačních zdrojů a u jednotlivých skupin uvádí konkrétní příklady. Popisuje databáze a možnosti získání informací také z externích zdrojů. Podrobněji popisuje činnost některých informačních podpor.

Bojové chemické látky

Prezentace představuje přehledný výklad problematiky bojových chemických látek. Je zde uveden výčet základních pojmů, rozdělení do skupin a ke každé skupině popsány jednotlivé příklady sloučenin. Také je zde popsán mechanismus účinku bojových chemických látek. Také jsou uvedeny druhy obalů, přepravující tento typ nebezpečné látky. Prezentace je doplněna o obrázkové přílohy.

Základy toxikologie

Prezentace představuje obor toxikologie a nebezpečné vlastnostech toxických látek a jedů. Jsou zde uváděny základní informace, týkající se problematiky toxikologie. Jsou vysvětleny pojmy jako jed, doba expozice, dávka nebo toxický účinek. V dalších částek prezentace jsou popsány nebezpečné účinky toxických látek a různé druhy intoxikace a jejich příznaků.  

Označování nebezpečných látek

Tato prezentace představuje systém označování nebezpečných látek. Systémy značení jsou zde přehledně rozděleny a k jednotlivým značením jsou uváděny příklady. Podrobně jsou uvedeny třídy nebezpečnosti a v audio nahrávce uvedeny jednotlivé příklady. Prezentace obsahuje také obrázkovou přílohu. Je popsán jak systém značení v ČR tak i v zahraničí.

Stránky