Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Zadejte nadpis článku

Posouzení požárního nebezpečí (dokumentace PO)

Obsahem přednášky je dokumentace PO Posouzení požárního nebezpečí. Povinnost zabezpečit toto posouzení vyplývá ze zákona o požární ochraně provozovatelům činností s vysokým požárním nebezpečím.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Přehled dokumentace PO

Obsahem přednášky jsou druhy, obsah a způsob vedení dokumentace Požární ochrany. Povinnost vést dokumentaci PO vyplývá ze zákona o požární ochraně vše provozovatelům činností se zvýšeným požárním nebezpečí a také s vysokým požárním nebezpečím.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

Obsahem přednášky je vysvětlit postup stanovení podmínek požární bezpečnosti činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Tato povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně a je podrobně popsána ve vyhlášce o požární prevenci.  

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Povinnosti PO a PFO provozujících činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Obsahem přednášky jsou povinnosti, které jsou ze zákona o požární ochraně povinni plnit provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečím uvedené v zákoně o požární ochraně.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Povinnosti PO a PFO provozujících činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím

Obsahem přednášky jsou povinnosti, které jsou ze zákona o požární ochraně povinni plnit provozovatelé činností se zvýšeným požárním nebezpečí a s vysokým požárním nebezpečím uvedené v zákoně o požární ochraně.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Společné povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO

Tato přednáška navazuje na přednášku zabývající se začleňováním činností do jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí. Obsahem přednášky je seznámení s tím, kdo zodpovídá za plnění povinností a jaký je rozsah povinností v návaznosti na provozované činnosti. Podrobně budou probrány povinnosti, které jsou ze zákona o požární ochraně povinni plnit provozovatelé všech činnosti.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Přednáška se zabývá problematikou začleňování provozovaných činností do jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí. Obsahuje jednotlivé charakteristiky činností v provozech a objektech, potřebné pro začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Na tuto přednášku navazují témata týkající se plnění povinností na úseku požární ochrany.

Výkresy požární bezpečnosti staveb

Přednáška obsahuje základní informace k tématu výkresy požární bezpečnosti staveb. V prezentaci se seznámíme s výkresy požární bezpečnosti staveb, které se využívají k orientaci ve stavebním výkresu z hlediska požární bezpečnosti staveb, určení požárních úseků, zakreslování věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení apod.

Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - komíny, střechy

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy střešních konstrukcí, druhy střech a některé druhy budou popsány podrobněji. Ve druhé části prezentace se seznámíte se s komínovými systémy a zakreslováním komínů na výkrese.

Kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu - vodorovné konstrukce, schodiště

Přednáška obsahuje základní informace k tématu kreslení jednotlivých částí objektů na výkresu. V prezentaci se seznámíte s jednotlivými druhy vodorovných konstrukcí a zakreslováním vodorovných konstrukcí v půdorysu i řezu výkresu. Ve druhé části prezentace se seznámíte se schodišťovými konstrukcemi a také jeho zakreslováním na výkrese.

Stránky