vyhláška | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

vyhláška

Zákon o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro činnost jednotky požární ochrany jsou významné následující ustanovení a oblasti:

- osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitost (pravomoci v souvislosti se zásahem jednotek PO), (mj.§18 a následující, §22 a §§88 a 89)

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - např. povinnosti ministerstva vnitra, hasičského záchranného sboru, kraje a obce

Právní předpisy

Úvod do problematiky právních předpisů v oblasti činnosti a odborné přípravy jednotek.

Pojem právní předpisy upravující nebo jinak související s činností a odbornou přípravou jednotek PO zahrnuje rozsáhlou oblast právních předpisů od jednotlivých zákonů, přes podzákonné-prováděcí v podobě nařízení vlády a vyhlášek jednotlivých ministerstev až po interní předpisy ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR.