zákon o požární ochraně | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

zákon o požární ochraně

Zákon o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro činnost jednotky požární ochrany jsou významné následující ustanovení a oblasti:

- osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitost (pravomoci v souvislosti se zásahem jednotek PO), (mj.§18 a následující, §22 a §§88 a 89)

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - např. povinnosti ministerstva vnitra, hasičského záchranného sboru, kraje a obce