Právní předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Právní předpisy

Úvod do problematiky právních předpisů v oblasti činnosti a odborné přípravy jednotek.

Pojem právní předpisy upravující nebo jinak související s činností a odbornou přípravou jednotek PO zahrnuje rozsáhlou oblast právních předpisů od jednotlivých zákonů, přes podzákonné-prováděcí v podobě nařízení vlády a vyhlášek jednotlivých ministerstev až po interní předpisy ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR.

Pro lepší přehled v této oblasti jsme se pokusili o rozdělení zákonných a podzákonných předpisů právních předpisů do jednotlivých oblastí. Samostatnou oblast pak tvoří interní předpisy ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR

S činností jednotek PO souvisí také právní předpisy vydávané kraji a obcemi. Nařízení jednotlivých krajů můžete najít na serveru www.vestniky.cz

 

Požární ochrana

Zákon o požární ochraně a další související a prováděcí předpisy k jednotkám požární ochrany najdete zde

 

Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva

Zákon o IZS a prováděcí právní předpisy najdete zde

 

Provoz vozidel jednotek požární ochrany

Právní předpisy související  s provozem vozidel jednotek požární ochrany najdete zde

 

Interní předpisy HZS ČR

Mezi interní předpisy upravující činnost jednotek požární ochrany patří především Cvičební řád jednotek požární ochrany a Bojový řád jednotek požární ochrany