Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Zadejte nadpis článku

Práce na vodě a ledu

První pomoc

První pomoc na místě zásahu (dále jen „první pomoc“) jsou nezbytné úkony a opatření prováděné jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) při ohrožení života nebo postižení zdraví osob na místě zásahu. Účelem první pomoci je omezení rozsahu a důsledků tohoto ohrožení či postižení,

První pomoc se dále dělí na:

Tělesná příprava a sport

Kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2020 naleznete ZDE.

 

Soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod naleznete ZDE.

Zařízení simulující reálné podmínky požáru

V této sekci jsou publikovány jednak dokumenty s vazbou na problematiku vedení odborné přípravy v zařízeních simulující reálné podmínky požáru, ale také dokumenty, které poslouží v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek PO (např. Metodika práce s proudnicí apod.).  

Požární sport

Složení reprezentace požárního sportu pro rok 2020 naleznete ZDE.

TFA

Složení reprezentace družstva TFA pro rok 2020 naleznete ZDE.

Normy znalostí - teze OP

Podpůrné materiály (ke stažení)

V této sekci budou k dispozici podpůrné materiály zahrnující problematiku jednotek HZS podniků.

Výkon služby

Pravidla TFA - výklady pravidel

Pravidla TFA: Pravidla soutěže v disciplínách TFA vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR, částka 25/2012 (Pokyn GŘ HZS ČR č. 25/2012). Pravidla naleznete ZDE.

Výklady pravidel:

Stránky