Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Zadejte nadpis článku

Požár osobního vozidla

Podle situace, při níž dojde ke vzniku požáru osobního automobilu, je třeba přizpůsobit zvolenou taktiku hašení, resp. samotného zásahu. Jinak budeme zasahovat, dojde-li k požáru v souvislosti s dopravní nehodou, jinak u hořícího auta v řadě parkujících aut, jinak u alternativních pohonů, atp. Nejčastěji používaných prostředkem pro hašení vozidel je zařízení pro rychlý zásah, tzv. vysokotlak. Mimo samotné hašení požáru je třeba mít na paměti i další komplikace, související s provozem vozidla. Analýza zásahu ukazuje průběh zásahu u hořícího automobilu, který začal hořet během jízdy, dokud se sám nezastavil o strom. Majitel vozidlo včas opustil vyskočením.

Požár bytový

Obsahem elektronické přednášky je rozbor bytového požáru, který je zajímavý v mnoha aspektech. Popisovaná událost mapuje průběh záchranných prací u požáru bytu se zraněním dvou nájemníků, se zásahem dobrovolného hasiče jako svědka události před příjezdem jednotek PO. Událost dosáhla vysokých materiálních škod, ukázala na specifickou potřebu sil a prostředků pro zdolání této mimořádné situace. Zásah je zmapován nejen fotografií, ale i videem, které ukazuje hlavně postup ošetření obou osob do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Požár rodinného domu

Elektronická přednáška popisuje průběh činnosti jednotek požární ochrany u požáru celoročně obývané chaty. Fotografií i videem zdokumentovaný zásah od příjezdu první jednotky do lokalizace požáru. Zasahující jednotky se potýkaly s nedostatkem vody, se silným mrazem a velmi špatnou dostupností samotného objektu vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám. Náhlý rozvoj požáru zaskočil i samotné zasahující hasiče.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

chata, rodinný dům, požár.

Požární zásah - analýza vybraných požárů

Jedním ze základních úkolů jednotek požární ochrany je provádět požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Cílem činnosti jednotek PO při zdolávání požáru je jeho lokalizace a likvidace. Zdolávání požáru zahrnuje hašení požáru použitím hasiv nebo odstraněním hořlavých látek, rozebíráním konstrukcí, odvětráním místa požáru, ale také další činnosti spojené zejména se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví hasičů a činnosti zajišťující nepřetržitou dodávku hasebních látek.
Elektronické přednášky k této problematice mají za cíl prezentovat analýzu jednotlivých druhů požárů. Přednášky jsou vztaženy přímo na konkrétní skutečné zásahy JPO a jsou doplněné o autentické fotografie či videozáznamy.

Vyproštění osob z výkopů a jiné

Jednotky HZS Praha ze stanic centrála, Strašnice a Holešovice byly dne 30. 9. 2013 vyslány k vyproštění dělníka částečně zasypaného ve výkopu. Jednotka HZS osobu vyprostila a předala ji do péče ZZS. Zemina zavalila dělníka po pás, hrozil další sesuv. Za pomoci vyprošťovací techniky se hasičům podařilo muže po dvou hodinách z výkopu vytáhnout a předat k ošetření posádkám zdravotnické záchranné služby. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl pacient převezen se zraněním dolních končetin do nemocnice. Elektronická přednáška obsahuje také krátký videozáznam z vyprošťovacích prací.

Výbuch plynu v bytovém domě

V neděli 15. září 2013 v 7:30 ráno došlo v Havířově k výbuchu v jednom z bytů čtyřpatrového obytného domu. Sila výbuch zbortila část konstrukcí nejvyššího patra obytného domu. Bezprostředně na to, bylo na místo události vysláno pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.  Sila výbuchu zbořila jak stěny v bytě, tak část obvodových zdí bytu. Následně došlo i k zborcení části stropu a střechy domu. Hasiči v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému bezprostředně po průzkumu provedli evakuaci osob z obytného domu a započali se zabezpečovacími pracemi v bytě. Celkem bylo evakuováno 27 osob, z toho 2 děti. Na místo události byli povoláni i kynologové se záchranářskými psi.

Výbuch plynu v rodinném domě

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve středu 5. 2. 2014 v Ostravě-Martinově u výbuchu rodinného domku, spojeného s menším požárem. Výbuch starší domek zcela zničil, hasiči s policisty vypátrali v sutinách zraněného muže.  Na místo vyjely tři ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Poruba, Fifejdy a Zábřeh, s nimi dvě jednotky dobrovolných hasičů – Martinov a Plesná. Na místo vyjely i další složky integrovaného záchranného systému. Hasiči s policisty vypátrali v sutinách objektu zhruba po dvaceti minutách zavaleného muže s vážnými zraněními, kterého předaly zdravotnické záchranné službě. Muž posléze na následky zranění umírá v nemocnici.

Pátrání po osobě v terénu

Součinnostní cvičení integrovaného záchranného systému, pracovníků horské služby a Českého červeného kříže, nad kterým měl záštitu Moravskoslezský kraj. Cvičení skončilo krátce před půlnocí a svým rozsahem bylo jedno z největších co do počtu nasazených osob, techniky i prohledávaného území. Do terénu vyrazilo na 90 policistů, 30 členů horské služby, téměř 60 hasičů a pracovníci Českého červeného kříže. Také psovodi se služebními psy z řad Policie ČR i hasičů. Analýza tohoto cvičení ukazuje nasazení většiny dostupné techniky nejen hasičů, který může být při těchto událostech nasazena.

Asistence při hledání nástražného výbušného systému

Elektronická přednáška popisuje spolupráci při přepravě americké letecké pumy spolu s pyrotechnickou službou Policie ČR, ke které byla povolána jednotka Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína. S využitím techniky příslušníci Záchranného útvaru munici naložili a zajistili proti pohybu, na nákladním vozidle Tatra. Za doprovodu vozidel Policie ČR se pak přesunuli do skladu munice v areálu Policie ČR ve Frýdku - Místku, kde americkou leteckou pumu uložili.

Přečerpávání nebezpečné látky

V noci na sobotu 22. 3. 2008 pomáhali profesionální hasiči z Ostravy v Olomouckém kraji u dopravní nehody kamionu, který převážel 33 tisíc litrů nafty a havaroval. Nehoda se stala mezi obcemi Dobrčice a Horní Moštěnice v okrese Přerov. Kamion sjel do příkopu a převrátil se na pole. Uniklo asi 50 litrů nafty, zbytek bylo potřeba přečerpat. Protože výpustné ventily zůstaly dole pod cisternou a vytahovat těžký náklad, plný paliva, by bylo velmi nebezpečné, požádali hasiči z Olomouckého kraje o pomoc kolegy z Moravskoslezského kraje. Na místo nehody byla ihned po žádosti vyslána (kolem 20. hodiny) jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z centrální hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu, která se specializuje na podobné zásahy. Kontejnerový automobil dovezl na Přerovsko chemický kontejner, ze stanice HZS MSK Slezská Ostrava vyjelo vozidlo se zařízením Cobra, sloužícím mj. k řezání materiálu pomocí tryskání vody s abrazivem (pevnými částečkami).

Stránky