Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Zadejte nadpis článku

Pravidelná odborná příprava

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR pro rok 2020 naleznete ZDE. MV-GŘ HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Pokyn naleznete ZDE. 

 

Požár v suterénních prostorech

V sobotu 18. 2. 2012 vyjeli ostravští hasiči k požáru v kabelovém kanálu na právě rekonstruovaných Svinovských mostech. Na místě zasahovali hasiči HZS Moravskoslezského kraje z ostravských stanic Poruba, Zábřeh a Fifejdy. Průzkumem hasiči zjistili, že se kouří z podzemních kolektorů (kabelových kanálů). V průběhu zásahu došlo k úplnému zastavení tramvajového provozu a částečnému omezení v automobilové dopravě. Vzhledem k tomu, že kabelové rozvody byly pod napětím, nemohli hasiči proniknout do kolektorů. Po otevření kolektorů a průzkumu se ukázalo, že se nejedná o požár v prostorách kolektoru, ale došlo k požáru kabeláže.

Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil

Učební osnovy pro obsluhy motorových pil: MV-GŘ HZS ČR vydalo pod č.j. MV-164809/PO-IZS-2014 dne 31. 5. 2019 nové učební osnovy specializačních kurzů pro obsluhy motorových pil v jednotce PO, byly vydány tyto učební osnovy: Obsluha MP v jednotce PO (64 hodin), Instruktor MP v jednotce PO - Z (40 hodin, platnost: 5 let) a Instruktor MP v jednotce PO - P (24 hodin, platnost: 5 let). Učební osnovy naleznete ZDE.

Metodiky - Dokumentace k velení při zásahu

Návrh národní metodiky "Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru", zpracovanou za podpory ČAHD a HZS Olomouckého kraje, naleznete ZDE (metodika je publikována se souhlasem zpracovatele).

Pomůcku pro velitele jednotky PO (zásahu), zpracovanou ČAHD naleznete ZDE.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - LEZCI

Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky. 

Definice pojmů a zkratek: Oblast činností ve výšce a nad volnou hloubkou je specifická z pohledu používané terminologie, která vychází z praktického provádění těchto činností jednotkami PO, harmonizovaných ČSN EN a platné legislativy. Používané zkratky a pojmy jsou uvedeny zde

Požár cisterny s hořlavou kapalinou

10. 6. 1997 před osmou hodinou ranní sjížděl po silnici první třídy směrem do Šternberka tahač značky Volvo s cisternou naplněnou 36 tisíci litrů benzinu Natural. Tahač odbočil do obce Lipina, kde komunikace nadále prudce klesá. Při průjezdu stoosmdesáti stupňové zatáčky vjel do protisměru a převrátil se na krajnici lemovanou svodidly. Prudkým nárazem došlo k destrukci cisterny a k intenzívnímu úniku benzinu, který začal okamžitě hořet. Hořící benzin stékal do Sprchového potoka, který těsně sousedí s komunikací, a po silnici dolů.

První hlášení o události přišlo na operační středisko HZS okresu Olomouc v 8.01 hodin. Bylo z něj patrné, že se jedná o větší událost (prvotně hlášen požár automobilu a rodinného domku).

Požár vozidel s alternativním pohonem

Tato analýza se nezabývá konkrétní událostí, ale řeší obecné postupy při zásazích u těchto typů požáry, kdy je hořením zasaženo vozidlo s alternativním pohonem. Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG) a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a úmyslným zapálením.

Požáry vozidel s alternativním pohonem se v současnosti vyskytují velmi málo, nejčastěji JPO zasahují u vozidel, které používají pohon LPG. Způsob zásahu u těchto typů vozidel je prakticky totožný jako u vozidel s pohonem běžným, je však nutné počítat s určitými komplikacemi. Tyto jsou popsány v prezentaci.

Praktické příklady provedení dálkové dopravy vody

Tato prezentace doplňuje, předchozí prezentace dálkové dopravy vody o příklady cvičení. Jedná se o cvičení zpracovaná a provedená na dálkovou dopravu vody hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Cvičení a jeho plán, zdroj vody, dopravní vedení, rozmístění jednotek a jejich činnost, úseky.

Určení převýšení, vzdálenosti, orientace v mapách

Tato prezentace doplňuje prezentace dálkové dopravy vody, o možnosti určení vzdálenosti, převýšení na místě tvorby DDV za použití odhadu, nebo určením z mapových podkladů, případně určením pomocí moderních přístrojů – GPS navigací a aplikací v mobilních telefonech.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Dálková doprava hadicovým vedením - určení ztrát a Nč

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje výhody a nevýhody tohoto méně používaného způsobu DDV. Rozebírá tlakové ztráty a zisky, důležité pro realizování dálkové dopravy vody ze stroje do stroje hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Stránky