Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Zadejte nadpis článku

Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil

Nové učební osnovy pro obsluhy motorových pil: MV-GŘ HZS ČR vydalo pod č.j. MV-164809/PO-IZS-2014 dne 31. 5. 2019 nové učební osnovy specializačních kurzů pro obsluhy motorových pil v jednotce PO, byly vydány tyto učební osnovy: Obsluha MP v jednotce PO (64 hodin), Instruktor MP v jednotce PO - Z (40 hodin, platnost: 5 let) a Instruktor MP v jednotce PO - P (24 hodin, platnost: 5 let). Učební osnovy naleznete v sekci "HZS ČR" (Jednotky HZS krajů - Odborná příprava k získání odbornosti - Přehled učebních osnov specializačních kurzů).

Metodiky - Dokumentace k velení při zásahu

Návrh národní metodiky "Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru", zpracovanou za podpory ČAHD a HZS Olomouckého kraje, naleznete ZDE (metodika je publikována se souhlasem zpracovatele).

Pomůcku pro velitele jednotky PO (zásahu), zpracovanou ČAHD naleznete ZDE.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - LEZCI

Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky. 

Definice pojmů a zkratek: Oblast činností ve výšce a nad volnou hloubkou je specifická z pohledu používané terminologie, která vychází z praktického provádění těchto činností jednotkami PO, harmonizovaných ČSN EN a platné legislativy. Používané zkratky a pojmy jsou uvedeny zde

Požár cisterny s hořlavou kapalinou

10. 6. 1997 před osmou hodinou ranní sjížděl po silnici první třídy směrem do Šternberka tahač značky Volvo s cisternou naplněnou 36 tisíci litrů benzinu Natural. Tahač odbočil do obce Lipina, kde komunikace nadále prudce klesá. Při průjezdu stoosmdesáti stupňové zatáčky vjel do protisměru a převrátil se na krajnici lemovanou svodidly. Prudkým nárazem došlo k destrukci cisterny a k intenzívnímu úniku benzinu, který začal okamžitě hořet. Hořící benzin stékal do Sprchového potoka, který těsně sousedí s komunikací, a po silnici dolů.

První hlášení o události přišlo na operační středisko HZS okresu Olomouc v 8.01 hodin. Bylo z něj patrné, že se jedná o větší událost (prvotně hlášen požár automobilu a rodinného domku).

Požár vozidel s alternativním pohonem

Tato analýza se nezabývá konkrétní událostí, ale řeší obecné postupy při zásazích u těchto typů požáry, kdy je hořením zasaženo vozidlo s alternativním pohonem. Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG) a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a úmyslným zapálením.

Požáry vozidel s alternativním pohonem se v současnosti vyskytují velmi málo, nejčastěji JPO zasahují u vozidel, které používají pohon LPG. Způsob zásahu u těchto typů vozidel je prakticky totožný jako u vozidel s pohonem běžným, je však nutné počítat s určitými komplikacemi. Tyto jsou popsány v prezentaci.

Praktické příklady provedení dálkové dopravy vody

Tato prezentace doplňuje, předchozí prezentace dálkové dopravy vody o příklady cvičení. Jedná se o cvičení zpracovaná a provedená na dálkovou dopravu vody hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Cvičení a jeho plán, zdroj vody, dopravní vedení, rozmístění jednotek a jejich činnost, úseky.

Určení převýšení, vzdálenosti, orientace v mapách

Tato prezentace doplňuje prezentace dálkové dopravy vody, o možnosti určení vzdálenosti, převýšení na místě tvorby DDV za použití odhadu, nebo určením z mapových podkladů, případně určením pomocí moderních přístrojů – GPS navigací a aplikací v mobilních telefonech.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Dálková doprava hadicovým vedením - určení ztrát a Nč

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje výhody a nevýhody tohoto méně používaného způsobu DDV. Rozebírá tlakové ztráty a zisky, důležité pro realizování dálkové dopravy vody ze stroje do stroje hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Dálková doprava kyvadlovým způsobem - určení Ncas

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje výhody této dopravy, za podmínek které je potřeba dodržet. Hlavní části této prezentace je výpočet počtu cisteren nutných pro realizaci DDV.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Alternativní způsoby DDV - požární technika, prostředky, taktika

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje taktické postupy při realizaci alternativních  způsobu DDV a nebezpečí, která mohou vzniknout.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Stránky