Konspekty | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Konspekty

Konspekty odborné přípravy jednotek PO

Požární taktika - základy požární taktiky

číslo název  
1_1_01 Proces hoření  
1_1_02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)
1_1_03 Nežádoucí hoření - požár  / 2. aktualizované vydání /  
1_1_04 Parametry požáru  
1_1_05 Produkty hoření  
1_1_06 Dokumentace zdolávání požáru -všeobecně  / 2. aktualizované vydání /  
1_1_07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu  / 2. aktualizované vydání /  
1_1_08 Organizace a řízení zásahu  / 2. aktualizované vydání /  
1_1_09 Požární útok, požární ochrana  / 2. aktualizované vydání /  
1_1_10 Výměna plynů při požáru  
1_1_11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru  

Požární taktika-záchranné práce

číslo název  
1_2_01 Záchrana osob obecně _ aspekty provázející záchranu  / 2. aktualizované vydání /  
1_2_02 Záchrana osob z výšky  
1_2_03 Záchrana osob z demolic a závalů  
1_2_04 Vyprošťování osob z výtahů  
1_2_05_1 Práce na vodě - teoretická příprava
 
1_2_05_2 Práce na vodě - práce na klidné hladině
 
1_2_05_3 Práce na vodě - práce na tekoucí vodě
 
1_2_05_4 Práce na zamrzlých hladinách
 
1_2_06 Záchrana osob při požárech  
1_2_07

Záchrana zavalených a zasypaných osob

 
1_2_08

Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

 
1_2_10

Použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu, kotvení a vyvazování

 

Požární taktika-hasební prostředky

číslo název  
1_3_01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice  
1_3_02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA  
1_3_03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů  

  Metody zdolávání požárů

číslo název  
2_01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu  
2_02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou  / 2. aktualizované vydání /  
2_03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů  
2_04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání  
2_05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F
2_06

Plynárenská zařízení - Taktika zásahu při mimořádných událostech spojených s rizikem

úniku zemního plynu

 
2_07

Lesní požáry

 

2_08 Komínové požáry
 

Požární taktika-věcné prostředky

číslo název  
3_1_01 Používání  vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany  

Dopravní nehody

číslo název  
4_2_01 Konstrukce vozidel  
4_2_02 Pracovní postupy při vyprošťování  
4_2_03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování  
4_2_04 Taktika zásahu při dopravních nehodách  
4_2_05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)
   

 

  K využití (prezentace apod.) v rámci pravidelné odborné přípravy:  
  Provizorní zajištění výkopu (Ondřej Šesták, HZS JMK), viz konspekt 1_2_07