Jednotky SDH obcí | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky SDH obcí

Zadejte nadpis článku

Podpora velitele dobrovolné jednotky v oblasti ZOP

Nové: Tak jak již bylo několikrát uvedeno, za základní odbornou přípravu (v rozsahu 40 vyučovacích hodin a stanoveném obsahu) u členů dobrovolných jednotek odpovídá velitel dobrovolné jednotky. V této věci komise MV - generálního ředitelství HZS ČR pro odbornou přípravu jednotek PO, vedenou plk. Dr. Ing. Z. Hanuškou, připravila pro velitelé dobrovolných jednotek, v souladu s obsahem základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO (viz příloha č.1 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014), "podporu" formou tzv. "karet odborné přípravy" a prezentací (cca 100 prezentací ve formátu PDF). Karty obsahují základní informace k danému tématu. Prezentace a videa z oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou zveřejňujeme se souhlasem ředitele Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích (SH ČMS) a zpracovatele prezentací kpt. Ing.

Dokumentace jednotky (ZOZ, metodiky, řády apod.)

Jak zřizovat jednotku SDH obce? Jaký je výkon služby v jednotkách SDH obcí? A další základní dokumentaci naleznete v této sekci. 

Ochrana obyvatelstva u jednotek SDH obcí

Metodický manuál pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva naleznete zde.

Osnovy kurzu S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

Nové: Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II, JPO III a strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS: 
1) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
a) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

Osnovy kurzu - Obsluha MP v jednotce PO

Obsluha motorových pil v jednotce PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Obsluha motorových pil v jednotce PO“. Učební osnovy naleznete ZDE.

Osnovy kurzu - Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO

Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin. Učební osnovy naleznete ZDE.

Osnovy kurzu - Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek; absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ v rozsahu 16 hodin. Učební osnovy naleznete ZDE.

Osnovy kurzu - Technik ochrany obyatelstva v jednotce SDH obce

Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce; absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce v kurzu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ v rozsahu 16 hodin. Učební osnovy naleznete ZDE.

Specializační kurzy - osnovy kurzů

Nové: Z pohledu právních předpisů je problematika odborné přípravy řešena jednak v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolné jednotky“). V souladu s výše uvedeným byl vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků (dále jen "Pokyn GŘ HZS ČR č. 3/2014").

Stránky