Typové činnosti složek IZS při společném zásahu | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Integrovaný záchranný systém

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby (oddělení IZS), redaktor pplk. Ing. Martin Pávek (tel.: 950 819 642). Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.

Přehled typových činností složek integrovanného záchranného systému při společném zásahu:

 1. STČ-01/IZS  "Špinavá bomba"
 2. STČ-02/IZS  "Demonstrování úmyslu sebevraždy" (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 3. STČ-03/IZS  "Oznámení o uložení nebo nálezu výbušného předmětu" (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 4. STČ-04/IZS  "Letecká nehoda" 
 5. STČ-05/IZS  "Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů" (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 6. STČ-06/IZS  "Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technopárty" (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 7. STČ 07/IZS  "Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu“ 
 8. STČ 08/IZS  "Dopravní nehoda"
 9. STČ 09/IZS  "Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí" 
 10. STČ 10/IZS  "Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici" 
 11. STČ 11/IZS  "Chřipka ptáků" 
 12. STČ 12/IZS  "Při poskytování psychosociální pomoci"
 13. STČ 13/IZS  "Reakce na chemický útok v metru (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 14. STČ 14/IZS  "AMOK - útok aktivního střelce" (pro otevření souboru je nutno zadat HESLO)
 15. STČ 15/IZS  "Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy"
 16. STČ 16A/IZS  "Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech"
 17. STČ 16B/IZS "Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha/Ruzyně"