Provoz vozidel jednotek požární ochrany | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Provoz vozidel jednotek požární ochrany

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Výjimka z dálničních poplatků pro vozidla hasičů.

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) , ve znění pozdějších předpisů
Výjimky z pojištění odpovědnosti pro složky IZS a jednotky SDH.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Výstražná zařízení, výjimky pro hasiče, oprávnění k řízení (usměrňování) dopravy

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Podoba pokynů užívaných k řízení (usměrňování) provozu na pozemních komunikacích.

Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Vybavení vozidel jednotek požární ochrany výstražným zařízením.

Vyhláška č. 341/2002 Sb.,  o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Některé výjimky pro vybavení zásahových požárních automobilů a požárních přívěsů.
 
1846
siař 9
 
247/2000
168/2002
56/2001
302/2001
243/2001
478/2000
378/2001