Informační servis - novinky | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Informační servis - novinky

Čtěte novinky!!! V této sekci budou zvěřejněny pozvánky na semináře, výstavy apod. Rovněž zde budeme upozorňovat na nové metodiky, pokyny generálního ředitele HZS ČR, zajímavé přírůčky apod.

 • Byly vydány učební texty pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc.
 • Byly vydány nové učební osnovy: Technik dobrovolné jednotky PO (TCH - 16), Technik strojní služby jednotky SDH obce (T-STS JSDHO, 8 hodin), Radiová komunkace v PO (RK-S, 40 hodin, pro HZS ČR)
 • Byly vydány nové listy bojového řádu jednotek PO, některé listy bojového řádu byly novelizovány!!!
 • Byl vydán nový konspekt č. 1-2-08 Požární taktika: Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost.
 • V únoru byly vydány nové učební osnovy kurzu TŘ - Z.
 • V únoru byla vydána nová "typovka": STČ 04/IZS "Letecká nehoda".
 • V únoru byla vydána nová "typovka": STČ 09/IZS  "Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí".
 • V lednu 2017 byly vydány nové učební osnovy "NDT 16" a "COBRA - lektor".
 • MV-generální ředitelství vydalo na rok 2017 hlavní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS CŘ.
 • Byly vydány nové konspekty: Požární taktika - Záchranné práce - Záchrana zavalených a zasypaných osob (1-2-07).
 • Generální ředitelství HZS ČR vydalo tzv. "Rámcový plán výcviku výcvikového zařízení Zbiroh a ŠVZ HZS ČR-středisko Brno na rok 2017".
 • Byl vydán "Kalendář sportovních soutěží na rok 2017".
 • Byla aktualizována "Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí", metodiku naleznete v sekci "Jednotky SDH obcí/podniků".
 • Byl vydán "Metodický manuál pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva", manuál naleznete v sekci "Jednotky SDH obcí/podniků".
 • Generální ředitelství HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou motorovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil. V této věci upozorňujeme na novou formu 3D-learningového vzdělávání obsluhovatelů a instruktorů motorových pil!!! Více informací naleznete v sekci společné vzdělávání JPO - Výkon služby - Obsluha motorových řetězových a rozbrušovacích pil.
 • Generální ředitelství HZS ČR vydalo nové učební osnovy pro jednotky SDH obcí/podniků: a) Učební osnovy S-16: Kurz S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků je určen k získání odborné způsobilosti funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO V a jednotky SDH podniku, která disponuje CAS nebo AS, a k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II, JPO III a JPO V a jednotky SDH podniku, která disponuje CAS nebo AS, b) učební osnovy V-40: Kurz V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, c) učební osnovy V-8: Kurz V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, d) učební osnovy Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel pro jednotky SDH.
 • Nový systém vzdělávání členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V této věci vydalo generální ředitelství HZS ČR Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků.
 • Generální ředitelství HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 54/2013, kterým se vydávají normy znalostí hasičů.
 • Generální ředitelství HZS CŘ vydalo Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS CŘ.
 • Generální ředitelství HZS ČR vydalo Pokyn generálního ředitel HZS ČR č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.

Výše uvedené dokumenty lze nalézt v jednotlivých rubrikách našeho vzdělávacího portálu.