Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Zákon o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro činnost jednotky požární ochrany jsou významné následující ustanovení a oblasti:

- osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitost (pravomoci v souvislosti se zásahem jednotek PO), (mj.§18 a následující, §22 a §§88 a 89)

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - např. povinnosti ministerstva vnitra, hasičského záchranného sboru, kraje a obce

Právní předpisy

Úvod do problematiky právních předpisů v oblasti činnosti a odborné přípravy jednotek.

Pojem právní předpisy upravující nebo jinak související s činností a odbornou přípravou jednotek PO zahrnuje rozsáhlou oblast právních předpisů od jednotlivých zákonů, přes podzákonné-prováděcí v podobě nařízení vlády a vyhlášek jednotlivých ministerstev až po interní předpisy ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR.

Stránky