Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Řády

Řády odborných služeb
Řád analogové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS

Dokumentace zdolávání požáru,SaP

Elektronické přednášky k výpočtu sil a prostředků mají za cíl ukázat postupy jak s pomocí výpočetních vzorců stanovit rozsah a plochu požáru a kvantifikovat potřebu sil a prostředků na dopravu hasebních látek, na hašení požáru a případně též k ochlazování konstrukcí. Systematicky a za pomocí jednoduchých řešení prezentují cvičné příklady tak, aby výpočty byly nápomocny pro urychlení a zkvalitnění rozhodovacího procesu při požárním zásahu.

Sebezáchrana slaněním s pomocí polohovacího pásu

Materiály k odborné přípravě na téma "Sebezáchrana slaněním s pomocí polohovacího pásu":

- elektronická přednáška zde (elektronická přednáška je ve formátu flashplayer a je samospustitelná)

- metodický list Cvičebního řádu ve formátu pdf

Stránky