Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz 

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Hasici.TV

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Informační servis - novinky

Čtěte novinky!!! V této sekci budou zvěřejněny např. pozvánky na semináře, sportovní akce, výstavy apod. Rovněž zde budeme upozorňovat na nové metodiky, pokyny generálního ředitele HZS ČR, zajímavé přírůčky apod.

Osnovy kurzu S-8

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS nebo AS:
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-8 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,

Osnovy kurzu S-40 strojníků jednotek SDH obcí

Odborná příprava k získání způsobilosti - Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:

Stránky