Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz 

HZS ČR

E-learning

Hasici.TV

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Požáry na volném prostranství

Opakované požáry v této lokalitě svědčili o činnosti neznámého žháře. Předchozí požáry patřily svým rozsahem mezi menší. V tomto případě díky povětrnostním podmínkám došlo k velkému rozšíření požáru nejen na budovy, ale také na volné prostranství v okolí objektů. K šíření požáru přispíval velmi silný vítr. Jednalo se o bývalý hotelový komplex. V době zpozorování byla stodola mezi III a IV fází požáru. Na vedle stojícím objektu začínala hořet střecha, kdy i přes veškerou snahu hasičů došlo k plnému zasažení střechy a místností v 1. patře.

Požáry střech

Dne 7. ledna bylo na tísňovou linku hasičů oznámeno, že hoří ve firmě na výrobu nábytku. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že požárem je zasažen prostor skladu s materiálem na výrobu nábytku, dodávkové vozidla a střecha objektu. V průběhu zásahu bylo nutné násilně vstupovat do dalších místností za účelem lokalizace požáru. Hoření probíhalo skrytě, pomocí termokamer se dařilo ohniska lokalizovat. Postupně bylo nutné rozebrání velké části střechy skladu.

Požár v suterénních prostorech

V sobotu 18. 2. 2012 vyjeli ostravští hasiči k požáru v kabelovém kanálu na právě rekonstruovaných Svinovských mostech. Na místě zasahovali hasiči HZS Moravskoslezského kraje z ostravských stanic Poruba, Zábřeh a Fifejdy. Průzkumem hasiči zjistili, že se kouří z podzemních kolektorů (kabelových kanálů). V průběhu zásahu došlo k úplnému zastavení tramvajového provozu a částečnému omezení v automobilové dopravě. Vzhledem k tomu, že kabelové rozvody byly pod napětím, nemohli hasiči proniknout do kolektorů.

Stránky