Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz 

E-learning

Hasici.TV

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Vzory označení hasičů

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 25.8.2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

Vyprošťování z havarovaných vozidel

Jednotky PO zasahují ročně průměrně u 18 500 dopravních nehod na pozemních komunikacích.

Cílem jejich činnosti při těchto zásazích je zejména:

a) zajištění místa a okolí dopravní nehody,
b) poskytnutí první pomoci zraněným,
c) provedení protipožárních opatření,
d) vyproštění zraněných a ohrožených osob,
e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí,
f) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám.

Podpora velitele dobrovolné jednotky v oblasti ZOP

Nové: Tak jak již bylo několikrát uvedeno, za základní odbornou přípravu (v rozsahu 40 vyučovacích hodin a stanoveném obsahu) u členů dobrovolných jednotek odpovídá velitel dobrovolné jednotky. V této věci komise MV - generálního ředitelství HZS ČR pro odbornou přípravu jednotek PO, vedenou plk. Dr. Ing. Z. Hanuškou, připravila pro velitelé dobrovolných jednotek, v souladu s obsahem základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO (viz příloha č.1 Pokynu GŘ HZS ČR č.

Stránky