Vyprošťování z havarovaných vozidel | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Hasici.TV

Jste zde

Domů » Výkon služby

Vyprošťování z havarovaných vozidel

Jednotky PO zasahují ročně průměrně u 18 500 dopravních nehod na pozemních komunikacích.

Cílem jejich činnosti při těchto zásazích je zejména:

a) zajištění místa a okolí dopravní nehody,
b) poskytnutí první pomoci zraněným,
c) provedení protipožárních opatření,
d) vyproštění zraněných a ohrožených osob,
e) zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí,
f) poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám.

Při výše uvedených činnostech postupují jednotky PO v souladu s příslušnými metodickými listy bojového řádu.

Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se organizuje a provádí minimálně v rozsahu osnovy uvedené v části 6 přílohy č. 1 k pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, ze dne 20.12.2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Pravidelnou odbornou přípravu příslušníků vedou absolventi specializačního kurzu Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a postupují přitom podle příslušných konspektů odborné přípravy.

Členové jednotky SDH obce předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách absolvují kurz Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel pro jednotky SDH v rozsahu 40 hodin, který je doplněn kurzem Základy zdravotnických znalostí v jednotce SDH obce v rozsahu 16 hodin. Podmínkou k zařazení dobrovolné jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50 % členů této jednotky.

Nedílnou součástí odborné přípravy hasičů na zásahy u dopravních nehod je příprava a účast na soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Více ZDE.

Pro potřeby školení jednotek PO byla ve spolupráci s ŠKODA AUTO, a.s. a HZS ČR vydána "Příručka pro záchranáře - Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel ŠKODA". Příručka je publikována ZDE se souhlasem společnosti ŠKODA AUTO, a.s. (pozn.: souhlas k publikaci udělil velitel jednotky HZS podniku ŠKODA AUTO, a.s. Stanislav Cihelník, děkujeme).

Pro potřeby školení jednotek PO byla ve spolupráci s SOR Libchavy s.r.o. a HZS ČR vydána "PŘÍRUČKA PRO ZÁCHRANU A VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB Z AUTOBUSŮ VYROBENÝCH FIRMOU SOR Libchavy s.r.o." a PŘÍRUČKA PRO ZÁCHRANU A VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB Z AUTOBUSŮ S POHONEM CNG VYROBENÝCH FIRMOU SOR Libchavy s.r.o.

Pro potřeby školení jednotek PO byla ve spolupráci se společností Mitsubishi Motors vydána Příručka nouzových postupů pro vozidla Outlander PHEV, modelový rok 2016.

Pro potřeby školení jednotek PO byla ve spolupráci se společností NISSAN International S.A. vydány Pokyny pro osoby provádějící zásah na vozidlech NISAN LEAF, modelový rok 2016.