Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - LEZCI | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - LEZCI

Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky. 

Definice pojmů a zkratek: Oblast činností ve výšce a nad volnou hloubkou je specifická z pohledu používané terminologie, která vychází z praktického provádění těchto činností jednotkami PO, harmonizovaných ČSN EN a platné legislativy. Používané zkratky a pojmy jsou uvedeny zde

Metodické materiály pro provádění odborné přípravy:

Koncepce:

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik":

 • VÝŠ1 Pojmy
 • VÝŠ2 Povely a signály
 • VÝŠ3 Základní činnost ve VVH - Prostředky pro základní činnost ve VVH
 • VÝŠ4 Základní činnost ve VVH - Uzly a kotevní body
 • VÝŠ5 Základní činnost ve VVH - Zajištění ve výšce
 • VÝŠ6 Základní činnost ve VVH - Sebezáchrana slaněním
 • VÝŠ7 Rozšířená činnost ve VVH - Prostředky pro rozšířené činnosti VVH
 • VÝŠ8 Rozšířená činnost ve VVH - Uzly a kotevní body
 • VÝŠ9 Rozšířená činnost ve VVH - Zajištění ve výšce
 • VÝŠ10 Rozšířená činnost ve VVH - Slanění
 • VÝŠ11 Rozšířená činnost ve VVH - Práce s nosítky

 

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu: Nebezpečí pádu 

Konspekty, metodiky apod.:

Příslušné vnitřní předpisy HZS ČR: