Portál hasici-vzdelavani.cz | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Portál hasici-vzdelavani.cz

Portál hasici-vzdelavani je společným projektem Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky. Všechny materiály by měly být průběžně aktualizovány, tak aby byly vždy v souladu se skutečnými potřebami odborné přípravy jednotek PO. Autoři jednotlivých materiálů a garanti jednotlivých sekcí tohoto portálu rádi uvítají všechny Vaše náměty a připomínky k obsahu tohoto portálu.

Provoz vozidel jednotek požární ochrany

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Hlášení uzavírek a objížděk. Výjimka z dálničních poplatků pro vozidla hasičů.

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Výjimky z pojištění odpovědnosti pro složky IZS a jednotky SDH.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Výstražná zařízení, výjimky pro hasiče, řízení dopravy

Informační zdroje

Internetové stránky s obsahem využitelným pro odbornou přípravu jednotek PO:

 

www.mvcr.cz - stránky Ministerstva vnitra

 

www.flashover.cz - stránky flashover kontejneru (polygonu) v Hamrech

 

Zákon o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro činnost jednotky požární ochrany jsou významné následující ustanovení a oblasti:

- osobní a věcná pomoc, vstup na nemovitost (pravomoci v souvislosti se zásahem jednotek PO), (mj.§18 a následující, §22 a §§88 a 89)

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - např. povinnosti ministerstva vnitra, hasičského záchranného sboru, kraje a obce

Stránky