Další hasící zařízení dle České státní normy 73 0810 | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Hasici.TV

Jste zde

Domů » Požární prevence » Funkce požárně bezpečnostních zařízení

Další hasící zařízení dle České státní normy 73 0810

Tato přednáška se zabývá rozdělením dalších stabilních hasicích zařízení tak, jak je uvedeno v ČSN 73 0810. Jednotlivá hasicí zařízení jsou zde stručně popsána a rovněž je uvedeno jejich užití v praxi.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Mlhová stabilní hasící zařízení (MHZ),sprejová stabilní hasící zařízení (RHZ), pěnové stabilní hasící zařízení (FHZ), plynová stabilní hasící zařízení (GHZ), prášková stabilní hasící zařízení (WHZ), aerosolová stabilní hasicí zařízení (AHZ), drenčer, přetlaková klapka.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Rybář, P.: Sprinklerová zařízení. Edice SPBI Spektrum. Ostrava. 2011.
  • Kratochvíl, V.: Navarová, Š.; Kratochvíl, M.: Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. (Malá encyklopedie požární bezpečnosti objektů a technologií). Ministerstvo vnitra.
  • Zelinger, J.: Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím. Ministerstvo vnitra. Praha. 2009.
  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Změna Z3/2013.